พันธุศาสตร์สีของแมว

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

พันธุศาสตร์สีของแมว

                พันธุศาสตร์สีของแมวเป็นการให้ข้อสรุป  สีที่ใช้ผสมพันธุ์แล้วจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมให้กับลูกหลายอย่างไร  ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ไม่ได้หมายถึงคู่มือที่สมบูณร์  แต่ใช้เป็นแนวทางในการผสมพันธุ์สำหรับเบื้องต้น  หากต้องการข้อมูลเชิงลึกต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก
                คำว่าสี  หมายถึงสีที่เป็นสีเดียว  อย่างเช่น  สีครีม  สีขาว  สีดำ  สีแดง  สีน้ำตาล  สีส้ม  หากเป็นรูปของสี  ที่เป็นรูปแบบเฉพาะจะมีการระบุลงไป  เมื่อทั้งสองได้รับการผสมพันธุ์  จะได้  ทั้งรูปแบบและสี
                ลูกแมวผู้ชายมักได้ได้รับยีสจากพ่อพันธุ์   ลูกแมวผู้มักจะได้สีจากพ่อ(สีใดสีหนึ่งหรือหลากหลายสีก็ได้)  หรืออาจจะได้รับสีที่จางลงได้
                ลูกแมวเพศเมียจะได้ยีนสีจากพ่อและแม่แมว  สีของลูกแมวในครอกมักจะได้สีของการรวมตัวทั้งสีพ่อและแม่ในรูปแบบเจือจางของสีเหล่านั้น
                ลูกแมวที่มีสี  แดงหรือสีครีม  รูปแบบในลูกเพศเมีย  จะต้องมีแม่พันธุ์สีแดงและครีมด้วย
                ลักษณะที่โดเด่นในลูกแมวที่เป็นทุกสี  ไม่สามารถที่จะเข้ามรุ่นได้  ลักษณะดังกล่าวไม่สามารถที่จะถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้ถ้าไม่ปรากฏในแต่ละรุ่น
                แมวที่มีสีเด่นจะต้องมีพ่อหรือว่ามีสีเด่นนั้นด้วย  สีที่เด่นอย่างเช่น  สีขาว  สีเทา  สีแดง  สีดำ  เป็นต้น
                เช่นเดียวกันหากพ่อและแม่มีสีที่ไม่เด่น  ก็ไม่สามารถที่จะได้ลูกสีที่เด่นได้  สีที่เป็นรอง  อย่างเช่นสี ครีม  สี ฟ้า
                ทั้งพ่อและแม่ทั้งสองสี เป็น คัลเลอร์พอยท์ จะต้องได้ลูกหลายที่มี คัลเลอร์พอยท์ (คัลเลอร์พอยท์ คือ  สีเป็นหลายหรือว่าเป็นจุดตามอวัยวะต่างๆ)
                เพื่อให้ได้แมวที่มีสี คัลเลอร์พอยท์ แมวที่จะเป็นสีพื้นหลังจะต้องมียีน คัลเลอร์พอยท์ ด้วยจะปรากฏหรือไม่ก็ตาม
                แมวที่มีสีขาว  หรือสีเทา  ควันบุหรี่  จะต้องมีพ่อแม่สี ขาวด้วย
                แมวที่มีสีเทา  จะต้องมีพ่อแม่สีเท่า  ตัวใดตัวหนึ่ง
                ลูกแมวสีสองสีจะต้องมีพ่อแม่เป็นสีสองสีเช่นกัน
                แมวที่มีหลากหลายสีมักจะเป็นเพศเมีย  แต่เพศชายสามารถที่จะมีได้แต่โอกาศน้อยมาก
                ยีนที่เจือจางนั้นจะต้องมีพ่อและแม่ที่มีจือจางด้วยกัน
                สีซ็อคโกเลตหรือสีม่วงจะต้องปรากฏทั้งสองสีในพ่อและแม่

คำแนะนำสำหรับการกำหนดสีของแมว
                สีของตา : แม้ว่าสีของตาจเป็นประโยชน์ในการเลือกสีแมวที่ถูกต้องก็ไม่ควรที่จะนำมาเป็นปัจจัยเดียวกัน  แมวสามารถที่จะมีดวงตาหลายสีได้  แต่ก็ยังมีมาตรฐานที่ได้ถูกกำหนดไว้ตามในแต่ละประเทศ

                แมวมีสีที่แตกต่างและมีการพัฒนาของสีตามอายุ  หลายสีที่มีการแสดงตอนโต  ในขณะที่ยังเล้กสีดังกล่าวจะไม่ปรากฎ
                สีทึบ
                สีขาว : ลูกแมวอาจะเกิดมาพร้อมสีขาวและมีสีดำป่นอยู่  หรืออาจจะมีสีฟ้าด้านบนหัว  ซึ่งจะเริ่มจางและหายไปในอายุ 9 เดือน
                สีดำ : ลูกแมวสีดำมักจะเป็นสีสนิมหรือว่าสีทองแดง  อาจจะมีขนสีขาว  สีเงิน  ลักษณะดังกล่าวจะหายไป 12 – 18 เดือน
                สีน้ำเงิน : อาจจะมีเครื่องหมายอยู่บ้างแต่จะหายไปเอง
                สีแดง : ตามจริงแล้วไม่มีสีแดงที่เป็นแด้งล้วนอาจจะมีสีอื่นๆมาด้วย  หรือว่าเป็นลาย
                สีครีม : ลูกแมวมักจะมีลายจางๆ  แล้วจะหายไปในเวลา 9 เดือนขึ้นไป
                สีทึบหรือว่าสีบุหรี่เข้ม : สีที่ออกมามักจะสีที่จางกกว่าสีทึบ  ขึ้นอยู่กับพ่อแม่

สีที่ได้จากการผสมพันธุ์ทั่วไป

พ่อ แม่ ลูกแมวเพศผู้ ลูกแมวเพศเมีย
สีดำ สีดำ
สีฟ้า
สีแดง
สีครีม
กระดองเต่า
สีฟ้าครึ้ม
ดำ,ฟ้า
ดำ,ฟ้า
แดง,ครีม
แดง,ครีม
ดำ,ฟ้า,แดง,ครีม
ครีม,ดำ,ฟ้า,แดง
 ดำ,ฟ้า
ดำ,ฟ้า
กระดองเต่า,ฟ้า,ครีม
กระดอกเต่า,ฟ้า,ครีม
ดำ,ฟ้า,กระดอกเต่า,ฟ้า,ครีม
ดำ,ฟ้า,กระดอกเต่า,ครีม,ฟ้า
น้ำเงิน/ฟ้า สีดำ
สีฟ้า
สีแดง
สีครีม
กระดองเต่า
สีฟ้าครึ้ม
 ดำ,ฟ้า
ฟ้า
แดง,ครีม
ครีม
ดำ,ฟ้า,แดง,ครีม
ครีม,ฟ้า
 ดำ,ฟ้า
ฟ้า
กระดอกเต่า,ฟ้าครึม
ครีม,ฟ้า
ดำ,ดำกระดอกเต่า,ฟ้าครึม
ฟ้า,น้ำเิงครึม
แดง สีดำ
สีฟ้า
สีแดง
สีครีม
กระดองเต่า
สีฟ้าครึ้ม
 ดำ,ฟ้า
ดำ,ฟ้า
แดง,ครีม
แดง,ครีม
ดำ,ฟ้า,แดง,ครีม
ครีม,ดำ,ฟ้า,แดง
 กระดอกเต่าฟ้าครีม
ฟ้าครีม
แดง,ครีม
แดง,ครีม
แดง,ครีม,กระดอกเต่าสีฟ้าครึม
แดง,ครีม,กระดอกเต่าสีฟ้าครึม
ครีม สีดำ
สีฟ้า
สีแดง
สีครีม
กระดองเต่า
สีฟ้าครึ้ม
 ดำ,ฟ้า
ฟ้า
แดง,ครีม
ครีม
ดำ,ฟ้า,แดง,ครีม
ครีม,ฟ้า
 กระดอกเต่าสีฟ้าครีม
สีฟ้าครีม
แดง,ครีม
ครีม
แดง,ครีม,กระดอกเต่าสีฟ้าครึม
ครีม,น้ำเงินเข้ม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช