การดมกลิ่นของแมว

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การดมกลิ่นของแมว

                สำหรับประสาทสัมผัสของแมวนั้นการดมกลิ่นมีส่วนสำคัญมากไม่ว่าจะใช้ในการล่าเหยื่อหรือว่าเป็นการรับกลิ่นที่เป็นอาณาเขตของตัวอื่นๆ  รวมไปถึงการสัมผัสเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าจดจำกลิ่นที่ตัวเองได้ทำไว้  การดมกลิ่นของแมวนั้นได้รับถ่ายทอดมาตั้งแต่เกิด  เพราะว่าแมวคลอดออกมานั้นลูกแมวจะใช้การดมกลิ่นเพื่อหาแม่ของตัวเอง  เพราะฉะนั้นจึงไม่ทันลืมตาก็สามารถที่จะหาบริเวณที่กินนมได้  แมวนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ได้หากไม่สามารถที่จะดมกลิ่นได้  ถ้าเกิดว่าแมวนั้นมีการสูญเสียต่หรือว่าหูของมัน  สามารถที่จะปรับตัวให้มีชีวิตอยู่รอดได้  ถ้าไม่สามารถดมกลิ่นได้นั้นแมวจะตายดังนั้นแล้วการดมกลิ่นของแมวนั้นมีความสำคัญต่อการดำชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

                แมวใช้กลิ่นในการที่จะล่าเหยื่อต่างๆ  และยังใช้การดมกลิ่นในการสื่อสารต่างๆ  ระหว่างกันด้วย  อย่างเช่นการปล่อยกลิ่นไปตามสถาณที่  การปัสสาวะ เพื่อเป็นการบอกให้ตัวอื่นๆ รู้  รวมถึงการตรวจสถานะแมวอื่นๆ  การหลั่งสารฟีโรโมนในการประสมพันธุ์ ทำให้เพศตรงข้ามสามารถที่จะดมกลิ่นของแมวได้ และสัตว์ต่างชนิดได้ด้วย  สามารถที่จะประเมินความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น และยังมีประโยชน์ในการดมกลิ่นอาหารเพื่อทำการเปรียบเทียบกับรสชาติของอาหารที่กินเข้าไป

               แมวมีจมูกที่ไวต่อการดมกลิ่นมากกว่ามนุษย์อย่างเรามากกว่าประมาณ 10 เท่าเพราะว่าต่อมประสาทที่ใช้รับรู้กลิ่นที่มากกว่าคน ซึ่งมี 200 ล้านเซลล์แต่ยังไม่สามารถรับรู้กลิ่นเทียบเท่าสุนัขได้ สำหรับต่อมประสาทที่ใช้ในการรับรู้ของ 2 ต่อมและจะอยู่ที่บริเวณต่างกัน  จะมีอยู่ที่บริเวณจมูกอีกต่อม  แต่ว่าบริเวณจมูกนั้นไม่สามารถที่จะรับกลิ่นได้ดีมากมัก  มันจึงจำเป็นต้องใช้อีกต่อมที่อยู่บริเวณต่อจากเพดานปากอีกที  เป็นอวัยะที่ใช้ในการดมกลิ่นให้แม่นยำขึ้น  ดังนั้นเมื่อเวลาที่แมวต้องการพิสูจน์กลิ่นมันจะทำการยืดตอในระดับหนึ่งแล้วทำการอ้าปากแล้วทำการสูดดมเข้าไปไปตามท้อจมูกเล็กๆ  2 ท่อผ่านไปยังฝันกรามด้านบนแล้วเข้าสู่ระบบประสาทเพื่อทำการดมกลิ่น อวัยวะนี้เรียกว่า “Jacobson” หรือบางตำลาเรียกว่า “Vomeronasal”  ซึ่ง สามารถเจบในสัตว์เลื้อยคานหรือว่าสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนอื่นๆ

               แมวเป็นสัตว์ที่ชอบดมกลิ่นที่ได้รับจากแสดงแดด  ไดอุ่นของแสงแดดจะทำให้รู้สึกที่ดี เป็นกลิ่นที่แมวชอบมากเมื่อได้ดมกลิ่นนี้แล้วแมวจะมีความสุขมาก  ดังนั้น  เรามักจะเห็นแมวอยู่ใกล้หน้าต่างหรือว่าอยู่ที่สูงๆ  ไม่ว่าจะเป็นขอบไม้  ต้นไม้ เพื่อเป็นการรับไอแดดเข้ามานั้นเอง  ซึ่งจะทำให้รู้สึกสบาย

                ดังนั้นการดมกลิ่นของแมวนั้นมีความสำคัญสำหรับการล่าเหยื่อแล้วยังสำคัญสำหรับ  ยังสำคัญต่อการดำรงชีวิตของแมวด้วย  อย่างเช่นการสื่อสารของแมว  การประกาศอาณาเขตต่างๆด้วย  เพราะฉะนั้นแล้วจึงขาดอวัยะที่ใช้ในการดมกลิ่นนี้ไม่ได้

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช