แมวเปอร์เซีย เป็นแมวที่มีความนิยมเลี้ยงมากที่สุดในโลกในขณะนี้เนื่องจากเป็นแมวที่มีลักษณะที่โดเด่นใบหน้าที่กลม  ปากสั้นเป็น  มีลักษณะที่สง่างามมีความอ่อนโยน  แล้วยังมีความโดดเด่นของขนที่ยาวนุ่ม  มีสองชั้น  ต้องมีการแปรงขนประจำทุกวัน  และการอาบน้ำให้มีควงามสะอาดกับตัวเขา  แมวที่เริ่มนิยมตั้งแต่ปี  1980  เป็นแมวที่มีถิ่นกำเนิดแถวเปอร์เซียในปัจจุบันคืออิหร่าน  เริ่มด้วยการเลี้ยงที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสที่นิยมเลี้ยง
                สีของเขานั้นมีหลากหลายสีเป็นสายพันธุ์ที่สีแต่ละนี้นั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป  สีตากที่มากมาย  เข้ามีนิสัยค่อนข้างสงบ  ไม่ค่อยมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง  ปราดเปรียว  ไม่ค่อยร้อง  ไม่ขี้อาย  เป็นมิตรกับทุกคน  มีคอที่สั้นและขนยาวบริเวณคอ 
                แมวเปอร์เป็นแมวที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากและมีอายุการดำรงชีวิตหากมีสุขภาพที่ดีอาจจะอยู่ได้ถึง 20 ปี  แมวเปอร์เซียมีสายพันธุ์ที่ถูกผสมกันมากจึงมีความแตกต่างกันมากในแต่ละลักษณะแต่ละสี   และยังมีแมวชนิดอื่นๆที่มีต้นกำเนิดจากแมวเปอร์เซีย  สามารถออกมาเป็นแมวสายพันธือื่นๆ  แต่ยังมีลักษระที่คล้ายๆกันอยู่นั้นเอง  เพราะฉะนั้นที่เราเห็นจึงเป็นส่วนขึ้นเท่านั้น  สามารถที่จะเลี้ยงเข้าไว้ในคอนโดหรือว่าอาพาสเม้นต์ได้   เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าบางโรคมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
                แมวเปอร์เซียนั้น  มีการเลี้ยงอยู่ในประเทศไทยมากเช่นกัน  และเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากมายและมีการจำหน่ายที่ราคาถูกลงในปัจจุบัน  เราสามารถที่จะซื้อมาเลี้ยงได้

แสดง #
ชื่อ ฮิต
ประวัติแมวเปอร์เซีย 7053
ลักษณะแมวเปอร์เซีย 4418
ข้อ เท็จ-จริง ของแมวเปอร์เซีย 3505
ประวัติและลักษณะตามสีของแมวเปอร์เซีย 4279
การเลี้ยงดูแลแมวเปอร์เซีย 3825