การหัดให้สุนัขถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้เป็นที่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                สุนัขมักจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะหลังจาดตื่นนอนเช้าและหลังกินอาหาร   สุนัขอายุ 3 – 6 เดือน  จะขับถ่ายวันละประมาณ 5 ครั้ง  อายุ 6 เดือนวันล่ะ 4 ครั้ง  และสุนัขโตแล้ววันล่ะประมาณ 3 ครั้งดังนั้น  ผู้เลี้ยงจึงควรนำสุนัขที่ตื่นนอนเช้าไปยังสถานที่ที่ต้องการให้สุนัขถ่ายทันทีที่สุนัขตื่น  และหลังจากอาหาร  เช่น  ถ้าเลี้ยงบนบ้านจะใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านโดยใช้หนังสือพิมพ์ปูรองพื้น  หรือมุมบริเวณบ้านที่จะทำความสะอาดได้ง่ายหรือในห้องส้วม  เป็นต้น  การฝึกหัดด้วยการสุนัขไปขับถ่ายเพียง 2 -3 ครั้ง  สุนัขที่ฉลาดก็จะจำได้  แต่สุนัขก็มีความโง่ความฉลาดเช่นเดียวกับคนเช่นกัน  บางตัวอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้  ดังนั้น 

                เมื่อสุนัขทำผิดไม่ขับถ่ายตามสถานที่ต้องการ  อย่าไปตีสุนัขแต่ควรใช้เสียงให้สุนัขเข้าใจว่าทำผิด  และควรรีบนำสุนัขไปยังสถานที่ที่ต้องการขับถ่ายได้ทันที  อย่าให้ขับถ่ายจนเสร็จและเมื่อถ่ายเสร็จแล้วก็แสดงการชมเชยด้วยการใช้เสียง  และลูบคลำหัวแสดงให้สุนัขเข้าใจว่าทำถูกต้องแล้ว  อีกไม่นานนักสุนัขก็จะขับถ่ายเป็นที่ตามต้องการ  การฝึกหัดสุนัขในเรื่องใดก็ตามเมื่อสุนัขทำผิดอย่าโมโหฉุนเฉียวเอ็ดตะโรตีสุนัข  แต่ควรให้เสียงหนักๆ ดุให้รู้ว่ากระทำผิดและในกรณีที่สุนัขทำผิดล่วงเลยนานมาแล้ว  และผู้เลี้ยงไปพบทีหลังอย่าไปลงโทษสุนัขเพราะว่าสุนัขไม่ทราบว่าถูกลงโทษด้วยเรื่องอะไร   และเกิดการสับสนทำให้การสอนหรือฝึกให้ดีในเรื่องอื่นๆ เป็นไปได้ยาก  และเมื่อสุนัขทำดีถูกต้องก็ควรชมเชยหรือแสดงความปรานีหรือให้รางวัลเสมอ  การฝึกไม่ให้สุนัขปฏิบัติในสิ่งที่ผู้เลี้ยงไม่ต้องการให้สุนัขทำก็ควรใช้คำสั่นๆ  เช่น  ไม่หรือไม้  เป็นต้น   การฝึกให้สุนัขรู้จักชื่อของตัวเองก็ควรใช้ชื่อสั่นๆ  และเพื่อป้องกันขโมยเรียกชื่อไม่ให้สุนัขเห่า  บิดาข้าพเจ้าเคยใช้ตั้งชื่อเรียกสุนัขสีดำว่า  “ไอ้ขาว”  แทนที่จะตั้งชื่อว่า “ไอ้ดำ”  ดังนั้น  เมื่อสุนัขดำเห่า  ขโมยจึงเรียกไอ้ดำ  สุนัขดำก็จะไม่หยุดเห่าเพราะว่ามันชื่อขาว  เป็นต้น

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช