บอสตัน เทอร์เรียร์ (Bposton Terrier)

ให้เรตสมาชิก

สำหรับเจ้า  บอสตันเทอร์เรียร์  นี้เป็นสุนัขที่มีต้นกำเนิดจาก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นสุนัขมีอายุประมาณ 10 – 12 ปีชอบถ้าทายสำรวจ  มีความเฉลียวฉลาดมาก

ลักษณะโดยทั่วไปแล้วจะเป็นสุนัขที่มีขนาดปลานกลางไปค่อนข้าวเล็ก  สูงอยู่ที่ 15 – 17 นิ้ว ใบหูใหญ่ตั้งสูง  มีตาใหญ่  ปากจะย้อยลงมา  หากเป็นเกียว ขนสั้น  สีส่วนใหญ่จะเป็นขาว  น้ำตาล  ดำ  ปนกันไป จะมีอายุประมาณ 10 – 12 ปี

มีความฉลาดมาก  ชอบวิ่งเล่นประจำ  และมักจะสนใจในสิ่งที่แปลกเมื่อพบสิ่งที่ไม่คุ้นเคยจะสนใจเป็นพิเศษ  มีความซุกชนตลอดเวลา มีความซื่อสัตว์กับเจ้านายมาก หวงแหนสิ่งของและถิ่นที่อยู่  เฝ้าบ้านได้ดี  แต่ก็ชอบกัดข้าวของเป็นประจำ  ควรฝึกให้อยู่ในคำสั่ง  และระเบียบ

การดูแลรักษา สำหรับสุนัขพันธุ์นี้ต้องมีการอบรมสั่งสอนให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดี  และให้ความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอ  เขาเป็นสุนัขที่เลี้ยงง่าย  ความสะอาดควรอาบน้ำให้และมั่นเช็ดขนเป็นประจำ