การดูแลสุนัขที่มีอายุมาก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                เมื่อสุนัขของคุณเริ่มที่จะมีอายุมากหรือว่าแก่แล้ว  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือเรื่องปัญหาด้วยสุขภาพที่จะอ่อนแอกว่าแต่ก่อน  ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเรื่องของโภชนาการของอาหาร  ความสะดวกสบายของสถาณที่เลี้ยง  และเรื่องของฟันที่ต้องดูแลเป็นอย่างมาก  การที่จะทำให้สุขภาพของสุนัขแข็งแรงนั้นนอกจากอาหารที่ให้แล้วยังเกี่ยวกับทางด้านการออกำลังกายให้เหมาะสมเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีและแข็งมีอายุยืนมากขึ้น
                ในบางครั้งสุนัขที่มีอายุมากจะแสดงอาการของโรคต่างๆนั้น  ไม่สามารถที่จะสังเกตได้ง่าย  และมักเป็นปัญหาที่เจ้าของต้องติดตามและดูแลสุขภาพให้ดีที่สุด  การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันเพื่อให้เข้ากับระบบภูมิคุ้มกันที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  เพราะว่าภูมิคุ้มกันจะลดต่ำลงเมื่อมีอายุมากขึ้นเหมือนคนนี่ล่ะ จะต้องทำการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม  วิถีชีวิตของสุนัขใหม่
อายุมากตอนไหน
                ถ้าจะถามว่าอายุเท่าไหร่ถึงเรียกว่าอายุมาก มีข้อแตกต่างระหว่างสุนัขที่มีขนาดเล็กและสุนัขที่มีขนาดใหญ่  สุนัขสายพันธุ์ที่ใหญ่จะแก่เร็ววกว่านั้นเอง  ในวัยที่เรียกว่าแก่นั้นจะมีอายุอยู่ระหว่าง  7  - 10 ปี  แต่นั้นเป็นเพียงการประมาณเท่านั้นถ้าไม่แน่ใจควรให้ทางสัตวแพทย์ตรวจสอบเพราะว่าบางสายพันธุ์อาจจะมีอายุที่แตกต่างกันไปอาจจะแก่เร็วหรือว่าช้าก็เป็นได้
ปัญหาด้านสุขภาพ
                ตามจริงปัญหาด้านสุขภาพนั้นมีกันแทบทุกวัยแต่ว่าเมื่อสูงอายุมันก็เกิดมากขึ้นและเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  โรคบางส่วนที่มีรายงานว่ามักเกิดขึ้นกับสุนัขที่มีอายุมากแล้ว
                - โรคไขข้อ
                - มะเร็ง(โดยเฉพาะมะเร็งอัณฑะและมะเร็งเต้านม)
                - โรคต่อมลูกหมาก
                - เกี่ยวกับทางสมองเสื่อม
                - ปัญหาลำไส้
                - อาการหูหนวก
                - โรคทางทัตกรรม
                - เบาหวาน
                -โรคไต
                - โรคตับ
                - ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น

การตรวจสุขภาพ
                การตรวจสุขภาพนั้นก็เหมือนกับคนที่ต้องการการตรวจสุขภาพและสุนัขที่มีอายุมากแล้ว  จะต้องทำการตรวจสุขภสพอย่างน้อยทุก 6 เดือน  ซึ่งการตรวจสุขภาพนั้นจะทำให้ทราบถึงเรื่องความแข็งแรงของสุนัข  ทราบถึงความเสี่ยงที่ก่อนจะเกิด  รวมไปถึงหากพบแต่แรกๆจะทำให้รักษาและเยียวยาได้อย่งทันท่วงที  เป็นการยืดอายุสุนัขให้ยืนยาวไปอีก
                การตรวจสุขภาพนั้นอาจจะต้องทีการซักประวัติของสุนัขถึงพฤติกรรมที่มความเสี่ยง ที่อาจจะทำให้เกิดโรคนั้นๆ ได้ง่าย  ไม่ว่าจะเป้นอาการต่างๆที่ผิดปกติ  การเปลี่ยนแปลงที่บ่งบอกความสมบูรณ์ของสุขภาพและสัตวแพทย์จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องมากขึ้น  ในการตรวจสุขภาพนั้นมักจะตรวจร่างกายสุนัขที่เป็นสัญญาณเกี่ยวกับเนื้องอก  อาการปวดต่างๆ  ความผิดปกติของตา  จมูก  ปาด  ตรวจการเต้นหัวใจ  รวมไปถึงการตรวจและทดสอบเรื่องอื่นๆ  เช่น
                - ความลันโลหิต
                - การทำงานตับและไต
                - ตรวจปัสสาวะ
                - การำงานของต่อมไทรรอยด์
                - ตรวจเลือดและอุจจาระ

                สัตวแพทย์ส่วนใหญ่จะให้ความคิดเห็นว่าการตรวจสุขภาพจะต้องทำทุกๆปี  ในสุนัขที่มีอายุ 2 – 7 ปี  และตรวจถี่มากกว่านั้นหากมีอายุที่มากขึ้น  เพื่อที่จะสามารถติดตามและค้นหาสุขภาพ  สิ่งที่ผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  ซึ่งสามารถที่จะบอกความเปลี่ยนแปลที่เกิดขึ้นจากการตรวจครั้งที่แล้วนำมาเปรียบเทียบหากข้อมูลและโรคที่จะทีความเสี่ยง
                โรคต่างๆที่มักจะพบบ่อยในสุนัขที่มีอายุมาก  ก็ต้องแล้วแต่สายพันธุ์ด้วย  หากพบอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ให้ทำการปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
                - แสดงถึงความเป็นสัดที่มากขึ้น  บ่อยขึ้น
                - อาการท้องผูกหรือท้องเสีย
                - หายใจถี่และลำบาก
                - ไอ
                - ความอ่อนแอ
                - มีอุจาระที่ผิดปกติ
                - การเปลี่ยนในการกินอาหารและน้ำ
                - มีอารมร์ที่เปลี่ยนแปลง
                - ชอบรุกรานสัตว์อื่นๆ  ที่แต่ก่อนไม่เคยเป็น
                ไม่ได้เจาะจงว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นอาการบอกโรค  แต่เป็นอาการที่เริ่มต้นของโรคต่างๆ ที่มักจะเกิด  การจัการน้ำหนัดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคได้ง่าย  ควรที่จะควบคุมดูแลหากน้ำหนักมากขึ้น
การปฏิบัติ
                เมื่อมีอายุมากขึ้นต้องคอยมั่นดูแลมากขึ้น  การดูที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นดูแลเรื่องฟัน  เรื่องของการถ่ายพยาธิ  การจัดการเรื่องโภชนาการ  การเฝ้าฉีดวัคซีน  ในฐานะที่เป็นสุนัขที่มีภูมิคุ้มกันทีอ่อนแอลงเรื่อยๆ  ควรสร้างสภาพแวดล้อมให้เมาะสมอำนวยความสะดวกสบาย  ไม่ว่าจะเป็นที่นอนน้ำดื่มต่างๆ  ต้องให้มีความระเยบและง่ายต่อการเข้าถึง

ปรับการให้อาหาร
                สำหรับสุนัขที่มีอายุมากควรเป็นอาหารที่มีไขมันน้อย  ระดับโปรตีนที่สูงซึ่งสามารถที่จะขอคำแนะนำจาแพทย์  จะได้ปริมาณที่เหมาะสม  และขนาดอาหารที่เหมาะสม  โดยมีการกำหนดว่าสุนัขได้เข้าสู่ความแก่นั้นมีอายุที่เฉลี่ยไปตามสายพันธุ์ที่มีขนาดแตกต่างกันดังตัวอย่าง
                สายพันธุ์ที่ขนาดเล็ก  สุนัขที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 20 ปอนล์  เริ่มต้นที่ 7 ปี
                สายพันธุ์ที่มีขนาดกลาง  เริ่มต้น 7 ปี
                สายพันธุ์ขนาดใหญ่   เริ่มต้นที่ 6 ปี
                สายพันธุ์ขนาดยักษ์   เริ่มต้นที่ 5 ปี
                จากตัวอย่างดังกล่าวเป็นข้อเฉลี่ยว่าสุนัขขนาดใดที่เข้าสู่อายุมากแล้ว  ทางเจ้าของจะได้เตรียมตัวได้

ปรับความสะดวกสบายที่บ้าน
                ความร้อนเป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับสุนัขที่มีอายุมากขึ้น  เพราะว่าร่างกายของเขามีความไวต่ออุณหภูมิที่สูงดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องสถาณที่ควรทีอากาศที่สามารถรับายได้สะดวก  และความชื้นก็เช่นเดียวกันมีผลต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นควรจัดระเยบที่อยู่ให้ดี  ถ้าคุณมีสุนัขที่เจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับไขข้ออักเสบควรมีการปรับที่นอนใหม่ให้มีความสะดวกในการนอน  รวมไปถึงบ้านที่เป็นทางลาดชัน  หรือว่าบันไดด้วย

อย่าลืมดูแลสุขภาพฟัน
                คราบที่สะสมเป็นแหล่งให้พวกจุลินทรีย์หินปูนสามารถที่จะทำให้ฟันผุแล้วการกินอาการที่ลำบากจนทำให้ระบบย่อยอาหารไม่ปกติ  กลิ่นปาก  ควรที่จะแรงฟันบ่อยๆ  หากยังพบปัญหาดังกล่าวควรปรึกษาสัตวแพทย์

ที่มา : vetstreet.com

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช