ประวัติสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                สุนัขที่เป็นของไทยนั้นที่ได้ยินกันอีกพันธุ์หนึ่งก็คือ  พันธุ์หลังอานนั้นเอง  ซึ่งตามจริงแล้วมีสุนัขที่มีลักษณะที่คล้ายๆกัน  แต่ทางไทยหลังอานของเรานั้นมีลักษณะที่เด่นอยู่หลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์  ถิ่นกำเนิดอยู่ที่แทบเอเชียและในประเทศไทยด้วย  ลักษณะที่คนไทยเรารู้จักกันนั้น  สุนัขไทยหลังอานจะมีนิสัย ชื่อสัตย์รักเจ้าของเป็นอย่างมาก มีความอดทน น่ารักกับเจ้าของ ห่วงทรัพย์สิน และอาณาเขตของตัวเอง แต่ค่อนข้างจะดุ  และมีหลังที่เป็นลักษณะขนกลับเป็นแทบยาวๆ  หูตั้ง  หางดาบ

                สุนัขหลังอานนั้นได้มีการพัฒนาตามยุดความสมัยด้วย  แต่ละถิ่นฐานไปจะมีลักษณะที่แตกต่าง และปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์สุนัขไทยหลังอานให้เหมาะสมกับการเลี้ยง  เพื่อที่จะทำให้คนนิยมเลี้ยงกันมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นสีของคน  รูปร่างและส่วนอื่นๆ

                และทางประวัติไทยเรานั้นได้มีการบันทึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขหลังอานทั้งแต่สมัยสุโขทัย  ได้มีการบันทึกว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ได้ไปตีดินแดนทางเวียดนามเพื่อการขยายอาณาเขตแล้วได้ทรงพบกับสุนัขหลังอานและได้นำมาเลี้ยงตั้งแต่บัดนั้น  สุนัขหลังอานก็กลายเป็นสุนัขที่เลี้ยงกันในประเทศไทยในปัจจุบัน

                ตามจริงสุนัขหลังอานนั้นมีเสน่ห์ในการเลี้ยง  คือเลี้ยงง่ายเพราะว่าเป็นสุนัขที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว  รักของหรือว่าของที่เจ้านายเป็นเจ้าของใช้ประจำ  จะห้ามคนแปลกหน้าแตะต้องเลย  หากไปที่ไหนเจอสัตว์เล็กๆ  มันจะหามาให้เจ้าของทันที  มีลักษณะที่น่าเกรงขาม  แข็งแรงมาก

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช