ลักษณะทั่วไปของสุนัข เชา เชา (Chow Chow)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 


                         

                สำหรับสุนัขพันธุ์  เชา เชา  เป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ขาหลังของมันทำให้เวลามันเดินเหมอืนสุนัขที่ยิ่ง และมีบ้างตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของ เชา เชา  คือจะมีลิ้นสีฟ้า  จนยาวหนาที่รอบๆ นี้เราเคยเห็นทั่วไปคือมีลักษณะขนฟูๆ เหมือนสิงโตนั้นเอง หูเล็ก มีความน่ารักมากอดเหมือนตุ๊กตา  เป็นสายพันธุ์ที่มีความเก่าแก่มากมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศจีนตอนเหนือใกล้กับไซบีเรีย และคิดกันว่ามีวิวัฒนาการมาจาก  หมากป่าชนิดหนึ่ง  สูงประมาณ 18 – 20 นิ้ว มีอายุ ประมาณ 15-16 ปี มีหัวที่ใหญ่กว่าลำตัว เป็นสุนัขที่มีความแข็งแรงพลังเยอะมาก และได้มีการเลี้ยงที่ราชวงศ์ในประเทศอังกฤษจึงได้นิยมเลี้ยงไปทั่วโลกเป็นต้นมา  เป็นสุขนัขที่ดุหากไม่ใช่เจ้าของแล้วจะไม่เล่นด้วย  จึงไม่ควรเล่นด้วยหากเจ้าของไม่อยู่ด้วย  แต่มีความสื่อสัตย์กับเจ้าของมาก เช่นกัน

 

 ลักษณะนิสัย

 

                       เป็นสุนัขที่มีพลังมาก  ชอบอิสระ มีความเฉลียวฉลาด  รักสงบ  เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ไม่ชอบเล่นกับคนแปลกอื่นๆด้วยกหน้า แต่ว่าสุนัขพันธ์นี้ชอบเดินช้าๆ ไม่ชอบวิ่ง  เนื่องจากถิ่นกำเนิดอยู่ประเทศเย็นหากมาเลี้ยงที่บ้านเราจะขี้ร้อน  หงุดหงิดง่าย  ก้าวร้าว  ควรที่จะเอาใจใส่ในเรื่องของการอยู่ และมีความสมารถในการดมกลิ่นที่ดีมาก

 

 การเลี้ยงดูแล

 

                       ความเอาใจใส่ในเรื่องอากาศควรที่เลี้ยงให้ห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ  และทำความสะอาดบ่อยทั้งสถาณที่และตัวมันเอง  เพราะว่าเป็นสุนัขที่รักความสะอาด แปลงขนให้บ่อยๆ  และที่สำคัญสุนัขชนิดนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพตา

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช