ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler)

คำแนะนำก่อนการนำสุนัขร็อตไวเลอร์มาเลี้ยง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                สำหรับสุนัขร้อตไวเลอร์นั้นดังที่ได้กล่าวมาก่อนที่เราจะเลือกซื้อนั้นตามจริงแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากสุนัขพันธุ์อื่นๆ  แต่ว่าโลกของเรามีสุนัขที่หลากหลายสายพันธื  เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะเลือกซื้อในโดยรวมแล้วจะเหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดย่อย  ที่เป็นเรื่องเฉพาะมนแต่ละสายพันธุ์ไป  และสุนัจร็อตไวเลอร์เป็นสุนัขที่คนเลี้ยงจะต้องมีความเกี่ยวกับการเลี้ยงพื้นฐานให้ได้ก่อน  ไม่เช่นนั้นการเลี้ยงดูแลไม่มีความเข้าใจไปอาจจะส่งผลเสียทั้งสองได้    บทความนี้จะเป็นบทความที่นำเสนอข้อมูลก่อนที่จะนำร็อตไวเลอร์มาเลี้ยง
            อย่าซื้อมาเพราะว่าต้องการให้เฝ้าบ้าน
                คนหลายคนคิดที่จะเลี้ยงเพราะว่านำมาเฝ้าบ้านอย่างเดียว  หรือเพื่อในการป้องกันคนแปลกหน้าบุกลุกอาณาเขต  ด้วนสุนัขที่น่าเกรงขามตัวใหญ่อาจจะทำให้คนกลัว  คิดแบบนั้นไม่ถูกต้องสำหรับร็อตไวเลอร์  ถ้าจะให้สุนัขร็อตไวเลอร์มีน่าที่เฝ้าของดูแลเรื่องอาณาเขตต่างๆ  จะต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนที่จะสามารถทำได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะต้องได้รนับการฝึกในหลายชั่วโมงให้เชื่อฟังคำสั่งให้ได้ก่อน  ไม่เช่นั้นคนแปลกหน้าเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักแล้วสุนัขอาจถึงขั้นกัดได้เลย  หากฝึกอบรมเขาจะทำหน้าที่นี้ได้ดีมาก  หากคุณนั้นเพียงแต่สุนัขที่จะเห่าคนแปลกหน้าก็มีสายันธุ์อื่นให้เลือกมากมาย  อย่างเช่น  ลาบราเดอร์  สปิตซ์  หรือว่าจะเป้นสายพันธุ์ที่เล้ก  อย่างเช่น  พุดเดิ้ล  ปักกิ่ง เป็นต้น
            อย่าไปซื้อถ้าไม่มีความรู้และมีความตั้งใจในการฝึกอบรม
                การเชื่อฟังคำสั่งพื้ฯฐานของสุนัขนั้นเป้นสิ่งที่จำเป้ฯมากสำหรับร็อตไวเลอรื  หากคุณไม่ทรายวิธีการฝึกหรือว่าไม่ตั้งใจที่จะฝึกอาจจะทำให้สุนัขของคุณมีความโหดร้ายได้  ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการใช้คำสั่งในการฝึกพื้นฐาน  อย่างน้อยที่สุดควรฝึกให้เข้า  นอน  นั่ง  เดิน  หรือการให้เดินมาอยู่ข้าง  และการหยุดเห่า  ข่มขู่  ฝึกอบรมในการอยู่ในบ้านของเราให้รู้จักระเบียบวินัย  เช่นห้ามนั่งบรโต๊ะ  ห้ามเข้าไปในห้อง  ให้รู้จักที่นอนของเขาเอง  การห้ามหรือว่าอนุญาตเป้ฯสิ่งสำคัญในการสั่งสอนเขาให้อยู่กับเราได้  การฝึกควรใช้เวลาในการฝึกวันละ 5 – 20 นาที  คำสั่นนั้นจะต้องเป้ฯคำสั่งที่มักใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันของเขาด้วย  การฝึกสุนัขควรฝึกตั้งแต่วันแรกที่รับเข้ามาเลี้ยง  แต่ถ้าสุนัขที่กำลังจะโตเต็มที่ในช่วง  วัย  หนุ่มสาว  จะเป้นสุนัขที่สะดวกในการฝึกมากที่สุด  เพราะว่าจะเป้นช่วงที่มีความกระตือรือร้น  เมื่อสุนัขที่ได้รับการฝึกที่ดีจะเป็นสุนัขที่มีความน่ารักในวัยโตแล้ว  ไม่จำเป็นที่จะต้องควบคุมเข้าเกินไป  เข้าจะทำตามที่เราได้ฝึกอบรมมาไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายและจิตใจเขาพร้อมที่จะทำตามเรา  การสอนให้เขาที่ดีขึ้นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เชี่ยวชาญ  จะทำให้มีประสิธิภาพในการอบรมได้ดี  ดังนั้นหากจะเลี้ยงร็อตไวเลอรืแล้วล่ะก็  ควรที่จะทำการฝึก  จะทำให้เป้นสุนัขที่น่ารักสำหรับเราและครอบครัว  หากเราไม่ตั้งใจในส่วนนี้จะทำให้สุนัขของเราไม่เชื่อฟังและอาจจะทำให้สุนัขไม่เข้าใจเรา  นำไปสู่เป็นสุนัขที่ก้าวร้าวได้
                อย่าเลี้ยงสุนัขร็อตไวเลอร์หากขาดความเป็นผู้นำ
                สุนัขเป็นสัตว์สังคมและโดยสัญชาตญาณของเขาจะอยู่รวมกับเป็นกลุ่มจึงทำให้ต้องมีผู้นำของฝูง  พวกเขาจึงมีลำดับชั้นของสุงคมของเขา  หากตัวใดเป็นผู้นำจะเป็นสุนัขที่มีความเมตตาต่อสมาชิกหรือว่าผู้ที่ด้อยกว่า  ดังนั้นหากต้องการที่จะทำให้สุนัขมีความเกรงอกเกรงใจเจ้าของเราต้องแสดงตัวเป็นภาวะผู้นำของเขา  เขาจึงจะเชื่อฟังโดยดี  การทีเราสามารถที่จะแสดงภาวะผู้นำนั้น  จะทำให้เจ้าร็อตไวเลอร์เป็นสุนัขที่มีความสงบและง่ายต่อการฝึกฝน  สามารถที่จะรับรู้ได้ง่าย