ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler)

ประวัติสุนัขร็อตไวเลอร์ (Rottweiler)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                ร็อตไวเลอร์เป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์ยาวนานหลายศตวรรษด้วยกัน  และไม่สามารถที่จะค้นหาหลักฐานใดๆ  ว่าต้นกำเนิดมาจากที่ใด  แต่จะมีการบันทึกในประวัติศาสตร์ได้พบร็อตไวเลอร์ในสมัยโรมัน  ซึ่งคิดว่าน่าจะมีการสืบเชื้อสายมาจากที่นั้น  ถือได้ว่ามีความเก่าแก่มากด้วยมีความแข็งแรงด้านร่างกายทำให้สุนัขร็อตไวเลอร์นั้นสามารถที่จะทำประโยชน์ด้านการเลี้ยงสัตว์ และช่วยในเรื่องของการทหารของโรมันในกองทัพ  เนื่องจากโรมันเป็นอาณาจักรที่ใหญ่  กองทัพก็มีขนาดที่ใหญ่จำนวนคนเยอะ จำเป็นต้องมีสเบียงจำนวนมาก และต้องการที่จะแพร่ขยายอาณาเขตของต้นนั้น  สุนัขจึงได้ถูกฝึกให้สามารถไล่ต้อนวัวที่ทางกองทัพเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสะเบียงในการเดินทางและยังคอยดูแลเรื่องการขโมยที่เกิดขึ้นได้ด้วย  นอกจานั้นยังส่วนในหารขนส่งด้านอื่นเพื่อป้องกันทั้งโจรและสัตว์ป่าที่จะขโมยสินค้าได้
                ต่อมานั้นหลังจากที่การสู้รบได้ลดลงไปนั้น  และมีรถไฟเครื่องจักรไอน้ำเข้ามาแทนที่การขนส่งมีความก้าวหน้าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้ร็อตไวเลอร์นั้นดูเลยเรื่องการขนส่งอีกต่อไป  แต่ก็ยังมีความสำคัญในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ได้  ใช้งานในไรในสวนป้องกันโจรมาขโมยผลผลิต  ใช้ในการต้อนแกะ  เพราะว่าพวกเขาเป็นสุนัขที่มีความสามารถในการเฝ้ายามได้เป็นอย่างดี  ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินได้  และด้วยเหตุนี้ในช่วงของสงครามโรคครั้งที่สองร็อตไวเลอร์ได้มีการนำมาใช้สงครามอีกครั้ง  แต่เป็นบทบาทในการช่วยและของการขนส่งพยาบาลผู้ได้รับบาทเจ็บจากสงครามและค้นหาผู้รอดชีวิต
                ในช่วงของการเจริญรุ่งเรืองในยุคอุตสาหกรรมบทบาทของสุนัขได้เปลี่ยนไปเป็นสุนัขที่เลี้ยงตามบ้านและสุนัขตำรวจที่สามารถทหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว และเป็นสุนัขที่มีความอดทน  ความซื่อสัตย์กับเจ้านาย  โดยเฉพาะของทางบุโรป   ปี 1914 ได้มีการก่อตั้งชมรมสุนัขร็อตไวเลอร์ขึ้น  โดยเริ่มแรกนั้นมีอยู่ 2 ชมรมแต่ว่าวัตถุประสงค์นั้นไม่ได้เพื่อรักษณะมาตรฐานของสายพันธุ์  แต่เพื่อพัฒนาให้เป็นสุนัขที่มีความสามารถในด้านการใช้งานที่มากขึ้น  และในปี 1924 ได้ถือเป็นชมรมแรกที่ได้ก่อตั้งเพื่อรักษาลักษระของร้อตไวเลอร์อย่างเป็นทางการ และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก  1931 ทางอเมริกาได้ก่อตั้งชมรมเป็นประเทศต่อมาเช่นกัน  ในปี 1936 ร็อตไวเลร์ได้ถูกน้ำแสดงในงานที่ประเทศอังกฤษ และทำให้มีความนิยมในการเลี้ยงต่อมาเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ