ประวัติ สุนัขซามอยด์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน  บ้างก็บอกว่ามีเชื้อสายมาจากหมาป่าและเป็นสายพันธุ์แรกๆด้วย  ซึ่งยังมีพันธุกรรมที่หลงเหลือกับซามอยด์ไว้นั้นเองแต่ว่าเนื่องจากการดำรงอยู่นั้นกับมนุษย์มีความเกี่ยวกับซามอยด์จึงทำให้ลักษณะนิสัยเปลี่ยนไปจากหามป่า  นั้นเริ่มมีการขยายความเป็นอยู่ของประชากรมีจำนวนมากขึ้น  และได้ยังมีการกระจายตัวไปยังภูมิภาคอื่นๆ  ด้วย   และมีบางชนเผ่านั้นได้เร่รอนไปมาบริเวณที่เป็นหิมะและน้ำแข็ง  การเก็บอาหารจึงมีความสำคัญและด้วยการที่เร่รอนไปมานั้นจำเป็นที่จะต้องนำอาหารไปด้วย  เป็นเรื่องที่อยากที่จะเอาข้าวของย้ายไปด้วยจึงจำเป็นที่จะหาตัวช่วยด้วยการนำสุนัขพร้อมเลื่อนลางไปจะทำให้ขนย้ายได้มากกว่าการใช้แรงงานคน  ซึ้งนำมาใช้งานตั้งแต่ปี 1800 และได้เริ่มมีการแข่งขันกันขึ้น 
             มาเริ่มเลี้ยงซามอยด์นั้น  เริ่มมีตั้งแต่ต้นปี  1890 และได้มีการเลี้ยงมาจนถึงสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียกระจายไปทั่วยุโรปเข้าไปสู่ประเทศรัสเซียโดยลูกสาวขององค์จักรรดินิโคลัสได้รับซามอยด์เป็นของขวัญ  เป็นสุนัขที่ได้ถูกวาดขึ้นปี 1888 ด้วยปากกาและดินสอเพื่อเฉลิมฉลองงานแต่เจ้าหญิงและเจ้าชายของเวลส์  จนได้เรียกว่า “สุนัขแห่งเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์” ซึ่งภาพวาดนั้นยังอยู่และแสดงงานศิลปะ   ต่อมาในปี 1889 เออร์เนสก็อตต์เบอร์  เป็นพ่อค้าได้เดินทางไปค้าขายที่รัสเซียและได้นำสุนัขซามอยด์มาเป็นของขวัญภรรยาของเขาเป็นสีน้ำตาลหน้าอก  เท้า  และหาง  เป็นสีขาว   สู่ประเทศอังกฤษ ที่ลอนดอล แต่ก่อนนั้นไม่ได้มีแต่สีขาวเพียงอย่างเดียว  แต่มีสีอื่นๆด้วย
                ต่อมาทาง  คิลเบิร์ดก็อตต์และจอร์จเฟรเดอริค  ได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนามาตรฐานสายพันธุ์และได้ก่อตั้ง  ซามอยด์คลับเป็นครั้งแรกขึ้นในปี 1912 แล้วหลังจากนั้นทางสก็อตส์ได้นำซามอยด์เข้าไปอเมริกาเป็นครั้งแรกในปี 1920  แล้วได้ยเยไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่นั้น  โดยปล่อยให้คลารา  ปรัปรุงสายพันธุ์ที่อังกฤษเพียงคนเดียวเป็นเหตุทำให้สายพันธุ์สุนัขมีการเจริญเติมโตและมีที่นิยมกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
                ตามจริงแล้วซามอยด์นั้นได้มีการลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี  1906  โดยมีการนำเข้าซามอยด์ ในอเมริกาตั้งแต่  1904 แล้ว  และได้เริ่มเพาะพันธุ์ที่นั้น  ในปี 1930 นั้นนางสาวเฮเลนแฮร์ริสได้มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งสายพันธุ์และกำหนดมาตรฐานซามอยด์ในอเมริกา  และมีความสำเร็จในการจัดตั้งเป็นอย่างมาก
                ในช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  ได้รับความนิยมลากเลื่อนในหลายพื้นที่  อย่างเช่นที่  นอร์เวอย์  อังกฤษ  นิวซีแลนด์  ออสเตรเลียตลอดจนไปยังขั้วโลกเหนือทางอาร์คติก  ขั่วโลกใต้ด้วย  ได้มีการเพาะพันธุ์ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  ซึ่วมาตรฐานมีการระบุไว้ว่าสามารถเป็นได้ทุกสี  โดยเฉพาะ  สีดำ  สีน้ำตาล  และสีขาว  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง  สีดำและสีน้ำตาลได้หายไป  เหลือแต่สีขาวเท่านั้น
                สำหรับซามอยด์นั้น  ในสมัยที่ใช้ลากเลื่อนนั้น  ได้มีการแข่งขันหลายครั้งโดยใช้ซามอยด์  ซึ่งเกิดขึ้นในหลายครั้งจนเป็นส่วนฃหนึ่งของกีฬาที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน