การใช้ยาในสัตว์เลี้ยง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                การใช้ยากับสัตว์เลี้ยงนั้นข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการใช้ยากับสัตว์เลี้ยงของเรา  อาจจะมีคำถามว่ายาคนกับยาสัตว์ใช้ด้วยกันได้หรือเปล่า  ใช้ยาเกิดขนาดเป็นอะรบ้าง  ผลข้างเคียงจากการใช้ยาของสัตว์เลี้ยง  รวมไปถึงทำไมยาสัตว์ถึงแพงกว่ายาคนที่เรากินอยู่ และข้อสงสัยที่เรามักพบซึ่งทางผมได้เจอเอกสารของทาง  ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไว้บางข้อที่คิดว่ามีข้อสงสัยสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์  และมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องใช้ยากับสัตว์  เพื่อเป็นการระมัดระวังการใช้ยากับสัตว์เลี้ยงของเราได้ถูกต้องบ้าง

ความแตกต่างระหว่าง  ยาสัตว์  กับยาคน
                คำว่า “ยาสัตว์”  คือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป้นยาสัตว์  ส่วน  “ยาคน”  คือที่ไดรับขึ้นทพเบียนเป็นยาคน  ขึ้นตอนการขออนุญาติขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในสัตว์เหมือนกับการขึ้นทะเบียนเพื่อให้กับคน  ความแตกต่างขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในการทดลองยาทางคลินิกของยาสัตว์น้อยกว่า  คืออยู่ในระดับหลักร้อยเทียบกับระดับหลักพันในคน  แต่ใช้มาตรฐาน GMP  เช่นเดียวกับคน  สำหรับการศึกษาเรื่องการออกฤทธิ์นั้น  ยาของคนต้องมีการศึกษาค้นคว้าและทำการทดลองก่อนที่จะขอขึ้นทะเบียนยาได้  ส่วนยอของสัตว์นั้นจะต้องระบบุชนิดของสัตว์ที่ใช้ สรรพคุณอื่นๆที่ใช้เฉพาะราย 
                เรื่องของจำนวนยาทมี่มีนั้นยาที่ได้รับขึ้นทะเบียนที่ใช้ในสัตว์มีน้อยกว่ายาที่ขึ้นทะเบียนที่ใช้กับคน  เพราะว่าตลอดยาของสัตว์มีน้อยกว่ามาก  ทำให้ราคาของยาสัตว์นั้นมีราคาที่แพงกว่า  หลายคนจึงคิดว่านำยาคนมาใช้กับสัตว์  ตามจริงไม่สามารถทำได้เพราะว่าจะเป้ฯอัตรายกับสัตว์  ซึ่งเป้ฯคำถามต่อไป

ยาคนใช้กับสัตว์ได้หรือไม่
                แม้ว่ายาทุกตัวจะมีฤทธิ์ต่อคนและสัตว์เหมือนกัน  แต่การตอบสนองขางร่างกายคน  และสัตว์แตกต่างกัน  ยาบางชนิดมีพิษน้อยสำหรับคน  แต่มีพิษสำหรับสัตว์  เจ้าของจึงไม่ควรที่จะนำยามาใช้กับสัตว์โดยตรง  ควรได้รับความเห็นจากสัตวแพยท์ก่อน  ซึ่งการคิดขนาดยาของคนที่นำมาใช้ในสัตว์นั้น  จะต้องทำการศึกษากับสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อทำการตรวจสอบและวิจับในการวัดประสิทธิภาพและความเป็นพิษยาคนในสัตว์  และทำการบันทึกและตีพิมพ์จนสามารถที่จะรวบรวมอ้างอิงได้  จะต้องมีคู่มือที่บอกวิธีใช้ในสัตว์

การเก็บรักษายาสัตว์
                ยาสัตว์ก็มีการเก็บรักษาที่ไม่แตกต่างไปจากยาคน  คือต้องเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีมีคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน  ควรอ่านคำแนพนำสำหรับการเก็ยรักษาส่วนใหญ่จะมีไว้ที่ข้างกล่อง  ยาบางตัวสลายตัวได้ง่ายเมื่อเจอกับแสงแดด  ความร้อน  ความชื้น  สถาณที่เก็บรักษาควรที่จะมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  หรือว่าบาอย่างได้ระบุไว้ด้วย
                ปัจจัยที่ควรคำนึงในการเก็บรักษายา
                1. อุณหภูมิ  โดยที่อุณหภูมิเย็นหมายถึง 5 – 12 อางศาเซลเซียส  อุณหภูมิเย็นจัดคือ 2 – 5 องศสาเซลเซียส หากเป็นอุณภูมิห้องคือ  15 – 25 องศาเซลเซียส
                2. แสง  ตัวยาบางชนิดต้องเก็บให้พ้นจากแสง  จำเป็นที่จะต้องใส่ซองหรือว่ากล่องที่ทึบป้องกันแสงเข้าไปในยาได้
                3. ความชื้น  สำหรับความชื้อนั้นอาจจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพจำเป็นต้องเก็บบรรจุในแคปซูลเพื่อป้องกันความชื้นเข้าไปในตัวยาได้
                4. อายุของยา  จะมีบอกวักหมดอายเช่นเดียวกับยาที่ใช้กับคนที่ฉลากยา
                5. ฉลากของยา  ควรที่จะดูแลรักษาฉลากของยาไม่ให้เปื้อนหรือว่าฉีกขาดได้  เพราะว่าคราวหน้าจะได้มาอ่านและใช้ตามที่ระบุไว้

ยาแก้ปวดของคนสามารถใช้กับสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่
                ยาที่ใช้กันเป็นประจำเพื่อลดไข้หรือเทาปวดในมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นพาราเซตามอลหรือว่าแอสไพริน  เป็นยาสามัญประจำบ้านสำหรับมนุษย์นั้น  ยานี้สงผลทำให้เกิดความเป็นพิษหรือเป็นอัตรายถึงชีวิตได้  เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้  หากไม่ได้รับยาอย่างถูกต้องและถูกวิธี
                แอสไพรินเป็นยาที่ดีสำหรับลดไข้แมว  เนื่องจากยาแอสไพรินจะถูปเปลี่ยนแปลง  และขับออกย่างช้าๆ  ในร่างกายของแมวสามารถให้ได้เพียงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับบรรเทาอาการปวดดังนั้นจึงควรนำแมวของท่านเข้ารับคำแนะนำจากสัตว์แพทย์  และไม่ควรป้อนยามรสัตว์เลี้ยงเอง  แต่แอสไฟรินมีปัญหากับทางสุนัข  คือเกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร  ดังนั้นควรให้ยาหลังอาหารทันที
                สำหรับยาพาราเซตามอล  แมวจะไวต่อความเป็นพิษของพาราเซตามอลมากกว่าสุนัข  โดยขนาดยาเพียง 45 มก./กก.  ของน้ำหนักตัวก็เป็นพิษแล้ว  เนื่องจากแมวขาดเอนไซม์ที่ใช้เปลี่ยนแปลงยาทำให้เกิดพิษขึ้น  จะทำให้เกิด  อาการ  อาเจียน  หายใจไม่ออก  หน้าบวม และเกิดอาการอื่นๆ  จนทำให้ตายได้  สำหรับสุนัขหากรับยาเกิน  250 มก./กก  ต่อน้ำหนักตัว  อาจจะทำให้เกิดภาวะตับ  หรือว่าไตมีปัญหาได้  ดังนั้นแล้วไม่ควรให้ยาพาราเซตามอลทั้งสุนัขและแมว

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช