โรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                โรคมะเร็งนั้นสามารถที่จะเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงของเรา  ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวก็มีโอกาศเป็น  แต่ก็ยังมีสัตว์อื่นๆที่สามารถเป็นได้เช่นกันแต่พบน้อยมาก  เช่น  นก  ปลา หนู  เพราะว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  และพันธืแท้มักจะเป้นง่ายกว่าพันธุ์ที่ผสม  เพราะฉะนั้นหากมีสุนัขหรือว่าแมวพันธุถ์แท้ควรที่จะดูแลและระมัดระวังเรื่องนี้เอาไว้  บริเวณที่พบมากที่สุดส่วนใหญ่จะพบบริเวณที่มีเนื้อเยื่ออ่อน  จะเป้นเนื้อที่งอกขึ้นมา  และพบตามอวัยวะต่างๆ  อย่างเช่น  เต้านม  ตับ  เป็นต้น  ซึ่งมะเร็งนั้นมีหลายชนิดทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง

                หลายคนที่มีความกังวลใจเรื่องโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยงของเรา  เพราะว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก  หากเป็นแล้วกลัวว่าสัตว์นั้นจะตายและไม่มีทางรักษา  แต่ว่าในปัจจุบันนั้นมีแนวทางรักษาหลากลหายทาง  หากรักษาตั้งแต่เริ่มแรกสามารถที่จะหายได้มาก  หากมีอาการรอดที่น้อยอาจจะรักษาตามอาการและสามารถที่จะยืดอายุของสัตว์เลี้ยงของเราไปได้อีกนาน
                อาการ
                สำกรับอาการของโรคมะเร็วในสัตว์นี้สามารถที่จะแบ่งได้เป็น 3 ระยะ
                1. ระยะเริ่มต้น  เป้นระยะที่ไม่สามารถที่จะระบุอาการผิดปกติใดๆ  ต้องมีการภายในอย่างเช่น  การตรวจจากเลือดหรือว่าอวัยัวะภายในอื่นๆ
                2. ระยะที่สอง  สัตว์จะมีอาการที่ผิดปกติ  เริ่มีอาการเบื่ออาหาร  ร่างกายซูบผอม อ่อนเพลีย
                3. ระยสุดท้าย  เป็นระยะที่แสดงอาการที่หนักมาก  ร่างกายจะทรุดตัวลงอย่างมาก

                สาเหตุ
                สำหรับสาเหตุนั้นหลักส่วนใหญ่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเสียส่วนใหญ่  เรื่องสภาพแวดล้อม  อาหารการกินก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเกิดมะเร็งในสัตว์ได้ง่ายขึ้น  การสัมผัสสารพิษต่างๆที่มีอยู่รอบตัว  และมักพบสัตว์ที่มีอยุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป  ดังนั้นควรที่จะนำไปพบสัตวแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติใดๆในร่างกาย  เพื่อที่จะทำการรักษาได้อย่างทันถ่วงที

                การดูและรักษา
                สำหรับการรักษานั้น  หากเป็นมะเร็งที่เป็นลักษณะก้อนเนื้อหรือว่าติดอยู่กับอวัยวะอื่น  สัตวแพทย์จะทำการตัดออก  เป็นแนวทางการรักษาที่ง่านและมีความปลอดภัย  สามารถที่จะหายได้มากกว่า  แต่ถ้าหากเป็นที่อวัยวะสำคัญต้องใช้เคมีบำบัดได้ซึ่งขึ้นอยู่กับอวัยะที่เป็นและระยะการเกิดเป็นมะเร็งด้วย  และการรักษาด้วยยาไปพร้อมๆกัน
                สำหรับการดูแลนั้นควรที่จะให้กินยาและนำไปพบสัตวแพทย์สั่งตามนัด  การให้อาหาร  ควรให้อาหารที่ใยอาหาร  ลดอาการที่มีไขมันสูงเพราะว่าจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้  อย่างเช่นโรคเบาหวาน  โรคอ้วน

                โดรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงของนั้นพบมากขึ้นเรื่องๆ  เพราะสถาพแวดล้อมในปัจจุบันมีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดได้ง่าย ดังนั้นแล้วหากเราพบอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของเราควรที่จะนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น  โดยพาสัตว์เลี้ยงไปตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละครั้ง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช