วิธีการให้อาหารปลาสวยงาม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การให้อาหารปลา

                การให้อาหารปลาสวยงาม  ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงปลา เพราะในการให้อาหารปลานั้นเราจะได้สังเกตพฤติกรรมต่างของปลาได้มากขึ้น  ทำให้ผู้เลี้ยงได้ใกล้ชิดปลาและเข้าใจปลาที่เราเลี้ยง  การให้อาหารปลานั้นช่วยให้มีความเจริญเติบโตที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้ดี  และมีสุขภาพที่แข็งแรง

                ให้อาหารเพียงแต่พอดี  ไม่ให้อาหารที่มากเกินไป  ซึ่งหากปลาไม่สามารถกินหมดจะส่งผลให้น้ำเสียได้  อัตราการให้อาหารนั้นควรให้ปลานั้นกินหมดภายใน 5 – 10 นาที  ถ้าหากมีอาหารเหลือแสดงว่าให้มากเกินไปจึงควรที่จะลดลง  การให้จะให้ครั้งล่ะ 2- 3 ครั้งต่อวัน  นั้นก็คือให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆ  ถึงจะทำให้ปลาได้รับประโยชน์สูงสุด

                การห่างเป็นปลาที่อยู่ในบ่อควรว่ายอาหารให้กระจายไปให้มากที่สุด  จะทำให้ปลานั้นได้กินกันอย่างทั่วถึง  และจะทำให้ปลาได้รับปริมาณอาหารที่เท่าๆกัน  และที่สำคัญช่วยให้ปลาตัวเล็กอยู่ได้กินอย่างสะดวก

                อาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปควรเลือกให้มีขนาดพอเหมาะกับปลาตัวเล็กที่สุดกินได้  เพราะถ้าหากเม็ดใหญ่อาจจะไม่ทันกินปลาตัวใหญ่ได้  และควรให้เม็ดเล็กพอประมาณเพราะจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารได้ดี

                การเปลี่ยนอาหารในบางครั้งอาจจะทำให้ปลาไม่ยอมรับ  และไม่กินได้เพราะว่าอาหารบางอย่างอาจจะยังไม่ได้กินมาก่อน  อาจจะต้องให้ปลาอดอาหารไปสัก 1 – 2 วันแล้วก็ลองให้กิน  ว่าปลากินหรือไม่

                ควรหาอาหารอย่างอื่นมาให้กินด้วย  เพื่อที่จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน อย่างเช่นการหาพวกพักต่างๆ  หรือว่าผลไม้เพื่อให้อาหารพวกนี้บำรุงร่างกาย  ควรให้สัปดาห์ละอย่างน้อย 2 – 3 สัปดาห์  หรือจะหาอาหารที่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆ  อย่างเช่น  หนอน  ลูกน้ำ  ไส้เดือนต่างๆ แต่ไม่ควรให้บ่อย และควรดูแลเรื่องความสะอาด

                ปลาสามารถที่จะอดอาหารได้ประมาณ 2 สัปดาห์  เพราะฉะนั้นหากหากเราต้องไปธุระควรที่จะให้อาหารปลาให้เพียงพอก่อนที่จะทิ้งปลาไว้  หากไม่นานกว่านั้นหรือว่าไม่แน่นอนว่าจะมาวันไหนให้หาเครื่องให้อาหารอัตโนมัติมาใช้ได้

               

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช