น้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงาม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงปลานั้นมีส่วนสำคัญมากเพราะว่าปลานั้นอาศัยอยู่กับน้ำ  หากน้ำไม่สะอาดหรือว่ามีสารเคมีป่นเข้ามาอาจจะทำให้ปลาของเรานั้นเจ็บป่วยและตายได้  และที่สำคัญนอกจากจะให้ที่ปลาอยู่อาศัยแล้วยังมีพืชน้ำต่างๆ ที่ต้องการน้ำอาศัยเช่นเดียวกัน  เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศของการเลี้ยงปลา

                การหาน้ำที่สะอาดนั้นน้ำประปานี้ถือได้ว่าเป้ฯน้ำที่ดีที่สุด  เพราะว่าผ่านการฆ่าเชื้อโรคจนสามารถที่จะใช้อุปโภคบริโภคได้  (หรือว่าใครจะใช้น้ำดื่มมาเลี้ยงก็ไม่ได้ว่าอะไร) แต่น้ำประปานั้นก็มีคลอรีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้ปลาเราได้รับผลเสีย  ไม่ว่าจะทำให้ปลาตายได้หรือว่ามีความผิดปกติทางร่างกายจนทำให้ปลาเจ็บป่วยสีปลาก็จะชืดไปเลย  สำหรับปลาที่ไวต่อคลอรีนจะตายทันทีหากมีปริมาณคลอรีนที่มาก

                สำหรับวิธีการจัดการกับคลอรีนนั้นสามารถที่จะนำนำที่พึ่งเปิดจากก๊อกน้ำ  นำใส่ภาชนะแล้วทิ้งไว้ให้คลอรีนนั้นละเหยไปหรือว่า  โดยทิ้งไว้ 1 – 2 วัน  หากน้ำน้ำที่ว่านั้นไปดากแดดก็จะช่วยให้คลอรีนละเหยได้เร็วและฆ่าเชื้อโรคได้อีกทางด้วย

                และอีกย่างหนึ่งควรตรวจสอบค่าการเป็นกรด-ด่าง (pH)ของน้ำด้วย  จะทำให้ปลาของเราที่เลี้ยงนั้นมีสุขภาพที่ดีและยังช่วยให้ปลามีสีสันที่สวยงามน่าชมได้อีก

                น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงปลาและการดำรงชีวิตนอกจากน้ำที่สะอาดแล้วควรที่จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับน้ำอย่างเช่น  ปั้มออกซิเจน เป็นต้น

คุณภาพของน้ำ
                น้ำที่เราใช้เลี้ยงปลานั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนอาจจะตั้งกำหนดไว้กี่วันหรือว่าดูจากความใสของน้ำ  แต่โดยทั่วไปนั้นมีอะไรที่ต้องพิจารณาในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำเพื่อให้ปลาที่เราเลี้ยงนั้นมีสุขภาพที่ดี  เพราะน้ำนั้นมีความสำคัญในการอยู่อาศัยแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการเจริญเติบโต  สีของปลา  รวมทั้งการผสมพันธุ์ของปลาด้วย  ต่อไปนี้เป็นเป็นส่วนเสริมในการตรวจสอบคุณภาพที่ดีเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา
                ค่า PH
                ค่า PH เป็นส่วนสำคัญในการวัดความเป็นกรดด่างของน้ำ  โดยปกตินั้นค่าความเป็นกรดด่างจะอยู่ 7.0 จะเป็นค่ากลางที่ใช้เลี้ยงปลาได้ทุกชนิด  แต่ปลาบางสายพันธ์อาจจะต้องใช้ค่า PH ที่แตกต่างบ้างเล็กน้อยจึงจะเหมาะสม  ก่อนที่เราจะนำปลาลงไปเลี้ยงในน้ำที่เตรียมไว้นั้นต้องใช้เครื่องมือวัดเสียก่อน  โดยวัดซ้ำอีกครั้งเมื่อถึง 24 ชั่วโมง  หลังจากเลี้ยงแล้วควรวัดทุกสัปดาห์  หากค่าน้ำมีความเป็นกรดด่างมากไปจะทำให้ปลานั้นเกิดโรคได้ง่ายและมีความเครียดได้
                แอมโมเนียไนเตรต
                เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องตรวจสอบเพราะว่าจะทำให้เกิดแบททีเรียได้ง่ายกับตัวปลา  ซึ่งแอมโมเนียไนเตรตเกิดจากของเสียไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาเองอุจาระ และสามารถออกมาทางเหงือกปลาได้
                คาร์บอเนต
                คาร์บอเนตสามารถที่จะสะลายหรือง่าเจือจางได้หมากเราใช้เครื่องปั้มอากาศ  และควรมั่นตรวจสอบในทุกๆสัปดาห์
                ฟอสเฟต
                หากในบ่อน้ำเรามีพวกสาหร่ายหรือว่าพืชในน้ำต่างๆ  จะทำให้น้ำนั้นมีฟอสเฟตที่สูงกว่าปกติได้เพราะว่าปลาเองก็ไม่กินสาหร่ายทำให้เกิดและขยายพันธุ์มากเกินไป  หากมีมากจะทำให้ปลาของคุณตายได้เช่นเดียวกัน
                แคสเซียม
                หากคุณเลี้ยงปลาที่มีปะการังหรือว่าสัตว์น้ำเค็มอยู่ด้วยการเลี้ยงนั้นจะต้องทำการตรวจสอบแคลเซียมอยางสม่ำเสมอ
                ความเค็ม
                ไม่ว่าจะเป็นน้ำเค็มหรือว่าน้ำจืดควรที่จะตรวจสอบความเค็มของน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  หากเป็นน้ำเค็มการใส่เกลือที่เหมาะสมรวมถึงการระเหยของน้ำจะทำให้น้ำเค็มมากเกินไปก็ได้

                การดูแลน้ำให้ทีคุณภาพอยู่เสมอ
                นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของน้ำด้วยเครื่องมือต่างๆ  ที่เราต้องพร้อมอยู่เสมอแล้ว  แล้วต้องทำการดูแลอย่างอื่นไปพร้อมกัน  และต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสำกรับการดูแลน้ำที่เราใช้เลี้ยงปลากัน
                - เปลี่ยนน้ำอยู่เสมอ  ไม่ว่าน้ำนั้นจะดูเหมือนใสอยู่หรือว่าในน้ำมีเครื่องกรองเพื่อทำความสะอาดก็ตามควรที่จะทำการเปลี่ยนน้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอ อาจจะเปลี่ยนสัปดาห์ละครั้ง  อย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อครั้ง  การที่เปลี่ยนควรเอากรดหินต่างๆมาทำความสะอาด  การผสมน้ำใหม่ควรวัดค่าต่างๆก่อนที่จะนำปลาลงไปเลี้ยง
                - สภาพแวดล้อมน้ำ  ปลาไม่สามารถอยู่ได้หากน้ำมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นค่าต่างๆที่เราได้ให้ตรวจสอบแล้วยังมีของเรื่องความร้อนความเย็นของน้ำอีกด้วย  ในบางครั้งอาจจะต้องใช้เครื่องปรับอุณหภูมิ
                - การเคลื่อนที่ของน้ำ  การเคลื่อนที่ของน้ำจะทำให้น้ำเกิดความหมุนเวียน  โดยทั่วไปจะใช้วิธีการปั้มอากาศทำให้น้ำไม่นิ่งทำให้เพิ่มออซิเจนในน้ำให้มากขึ้นด้วย  รวมไปถึงการใส่สาหน่ายบางชนิดจะทำให้ปลามีความสุขในการดำรงชีวิตอยู่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเหมาะสมกับปลา
                - การให้อาหารที่ถูกต้อง  อาหารทีให้มากเกินไปจะทำให้ปลากินไม่หมดและทำให้เสียเสียที่เร็วขึ้น  ควรเลือกให้อาหารที่เหมาะสมกับปลาไม่ว่าจะเป็นปริมาณ  ชนิดของอาหารให้ปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่  อาหารปลาที่ไม่ดีราคาถูกจะมีส่วนผสมที่ทำให้น้ำเสียเร็ว  และควรให้อาหารปลาที่หลากหลายด้วย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช