ระบบสืบพันธุ์ของปลา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ระบบสืบพันธุ์ของปลา

                ก่อนที่เราจะเลี้ยงปลาสวยงามไว้เพื่อดูหรือว่าไว้ในการเพาะเลี้ยงหรือเป็นการจำหน่ายนั้นหากเราจะศึกษาแล้วควรรู้ระบบการสืบพันธุ์ของปลาสวยงามที่ต้องการจะมาเลี้ยงเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพและเข้าใจในการเพาะพันธุ์ของปลา  โดยระบบการสืบพันธุ์ของปลานั้น  แบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้

  1. การสืบพันธุ์แบบแยกเพศ (bisexual reproduction)  ปลาประเภทนี้จะมีการเป็นตัวผู้และตัวเมีย  จะทำหน้าที่แตกต่างกัน  คือตัวผู้จะสร้างสเปิร์ม  เพื่อทำการปฏิสนธิกับปลาเพศเมียที่สร้างไข่ไว้ผสมพันธุ์กับตัวผู้นั้นเอง  มีทั้งการปฏิสนธิในร่างกายและการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย  สำหรับการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มและไข่ภายในร่างกายนั้นจะออกลูกเป็นตัว  จะมีการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและรับสารอาหารต่างจากภายในท้องแม่ปลา  อย่างเช่น  ปลาหางนกยุง  ปลาสอด เป็นต้น  และประเภทที่มีการปฏิสนธิภายนอกปลานั้นจะออกลูกเป็นไข่  โดยตัวอ่อนจะเจริญเติบโตภายในไข่  อย่างเช่นปลาทอง
  2. การสืบพันธุ์แบบกระเทยหรือสองเพศในตัวเดียวกัน (Hermaphrodite)  เป็นการสืบพันธุ์โดจะมีเพศผู้และเพศเมียในตัวเดียวกันโดยจะสร้างทั้งสเปิร์มและสร้างไขในตัวเดียวกันเลย  จะมีการผสมพันธุ์ในตัวเอง และพบน้อยแทบจะไม่มีในปลายสวยงามเลย  โดยการเจริญเติบโตนั้นช่วงแรกปลาจะมีอัณฑะเสียก่อนแล้วจึงเปลี่ยนไปเป็นไข
  3. การสืบพันธุ์แบบไม่ได้รับการผสม (Parthenogenesis)  เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มและไขและสามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้  โดยประเภทนี้จะได้รับโครโมโซมจากแม่เท่านั้น  โดยเสปิร์มจะกระตุ้นไข่  ทำให้ลูกออกมามีโครโมโซม 2n

จะเห็นได้ว่าการผสมพันธุ์ปลานั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและยากเกินไปหากเราเปลาประเภทของปลาแต่ละชนิดมีการผสมพันธุ์แบบไหนก็จะทำให้การผสมพันธุ์ปลามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพราะอย่างเช่นการออกลูกเป็นไข่นั้นจะต้องกำหนดระยะในการเปลี่ยนน้ำได้ชัดเจนหากเราเปลี่ยนในช่วงนี้ไข่ออกมาแล้ว  อาจจะทำให้ไข่ทิ้งไปด้วย

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช