ประวัติความเป็นมาของปลาทอง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประวัติปลาทอง

 

                ประวัติปลาทอง นั้นเป็นหารปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อใช้ในการเลี้ยง  โดยจากหลักฐานว่าปลาทองนั้นได้กำเนิดและเลี้ยงยาวนานมาไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้ว  โดยได้เห็นจากเครื่องภาชนะและรูปสลักที่อยู่ในประเทศจีน ดังนั้นบ่งบอกได้ว่าประเทศจีนนั้นได้เลี้ยงปลาทองเป็นประเทศแรกๆ  และได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่อมา และนิยมเลี้ยงกันในราชสำนักและขุนนางใหญ่  โดยชาวจีนนั้นได้มีการแบ่งปลาทองออกเป็นสองประเภทคือ  ปลาทองที่ไม่ได้เลี้ยงไว้ตามบ้านเรียกว่า “ไชยู”  และปลาทองที่เลี้ยงไว้ตามบ้านเรียก “ชินไซยู”  ปลาทองที่อยู่ตามบ้านนั้นมีลักษณะที่มีสีสันสวยงามกว่า

                การพัฒนาสายพันธุ์ต่อมาคือประเทศญี่ปุ่น  ได้มีการพัฒนาให้ปลาทองนั้นมีความสาวงามากยิ่งขึ้น  โดยเมืองซาไกเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสายพันธุ์ มีร้านค้าเปิดขายเป็นจำนวนมาก และเริ่มมีการเลี้ยงกันมากขึ้นเรื่อยๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการพัฒนาที่มีความสวยงามมากขึ้นและหลากหลาย และในเวลาต่อมาญี่ปุ่นได้มีการส่งออกปลาทองเป็นจำนวนมาก ไปขายไปยังต่างประเทศ  โดยศตวรรษที่ 17 ได้เริ่มเลี้ยงทางยุโรปมากขึ้น  และศตวรรษที่ 19 ทางอเมริกาเริ่มมีการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย

                ประวัติความเป็นมาปลาทองในประเทศไทย

                สำหรับในประเทศไทย  จากการค้นพบคาดได้ว่าเริ่มนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลางประมาณ ค.ศ. 1370 จากประเทศจีนที่ได้มีการค้าซึ่งกันและกัน

                และในเวลาต่อมาให้มีการเริ่มเลี้ยงกันมากขึ้นและด้วยชื่อที่เป็นมงคลด้วยแล้ว  และมีการผสมพันธุ์เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  จะเลี้ยงกันมากแทบ  ขังหวัดราชบุรี กรุงเทพมหานคร  โดยนิยมเลี้ยงกันคือปลาทองหัวสิงห์  และปลาทอง  ออแรนดา ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อจำหน่าย  ไปทางสิงคโปร์  ยุโรป อเมริกา  อังกฤษ เป็นต้น

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช