การเตรียมบ่อเลี้ยงของปลาคาร์พ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                สำหรับการเตรียมที่จะเลี้ยงปลาคาร์พนั้นต้องเตรียมบ่อที่เหมะสมในการเลี้ยงปลาคาร์พ  เพราะว่าปลาคาร์พนั้นหากได้รับรับการเข้าใจใส่ในการเลี้ยงแล้วจะทำให้ปลามีมีสันที่สวยงาม  บ่อก็เป็นอีกอย่างที่ใช้ในการเลี้ยงตลอดจึงต้องเอาใจใส่ในการเตรียมและสถานที่ของบ่อที่พร้อมและเหมาะสมกันก่อนเลี้ยง

                บริเวณที่ตั้งบ่อ : สำหรับบริเวณของบ่อนั้นควรตั้งอยู่ที่มีแดดแสงผ่านอย่างน้อยวันล่ะ 3 ชั่วโมง และควรเป็นแดดในช่วงทั้งเช้าและเย็นรวมกัน  หากเกิดนี้มากเกินไปหรือว่าโดนแดในตอนบ่ายมากๆ  อาจจะทำให้น้ำที่เลี้ยงมีอุณหภูมิสูงไปทำให้ปลานั้นอาจจะมีสีหรือว่าเจริญเติบโตไม่เต็มที่  แสงแดดที่ส่งมากไปอาจจะทำให้น้ำสีเขียวขุ่นได้  เพราะว่าจะมีพืชที่การเจริญเติบโตกับแสงแดดถึงทำให้เกิดน้ำเขียวพื้นบ่อก็เขียว  ควรมีต้นไม้หรือว่าหลังคาไว้บังแดดช่วงที่มีแดดแรงๆ และควรมีขอบบ่อที่สูงพอไว้กันน้ำเมื่อตอนฝนตก  บ่อสามารถสร้างแบบเป็นอ่างขึ้นมาจากดินก็ได้  แต่ควรเป็นต่อที่อยู่ในดินมากกว่าเพราะว่าจะมีอุณหภูมิคงที่ทำให้น้ำมีความเหมาะสมในการเลี้ยงปลาคาร์พมากกว่าอ่างแบบลอยขึ้น

                ขนาดของบ่อ  สำหรับขนาดของบ่อนั้นมีปัจจัยที่สำคัญของการเลี้ยงปลาเพราะว่าจำนวนปลาที่เราเลี้ยงจะต้องมีขนาดที่พอเหมาะสม  หากจำนวนปลามากเกิดไปจนบ่อแคบและอึกอันทำให้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปลา  เพราะฉะนั้นอย่าทำให้บ่อเราแออัด  และขนาดของบ่อหากใหญ่เกินไปอาจะทำให้การทำความสะอาดนั้นต้องใช้เวลามากเช่นกัน

                ความลึกของบ่อ  ความลึกของบ่อนั้นมีความสำคัญหากบ่อตื้นไปน้ำให้น้ำนั้นร้อนได้ง่าและมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมาก หากบ่อลึกไปก็ไม่ดีอีกเช่นกัน เพราะอาจจะทำให้ดูแลเรื่องความสะอาดอยาก  ความลึกของบ่อควรอยู่ที่ 100 -180 เชนติเมตรเท่านั้น

                รูปร่างของบ่อ : สำหรับรูปร่างนั้นแล้วแต่ความพอใจและก็สถานที่ในการเลี้ยง  ไม่มีผลในการเลี้ยงของปลาเท่าไหร่นัก

                วัสดุที่ใช้ทำบ่อ : จะเป็นซีเมนต์  เพราะว่ามีความสะดวกในการทำบ่อและความสะอากรวมไปถึงการรักษาอุณหภูมิของบ่อได้ดีกว่า ควรเป็นบ่อที่เรียบๆ  ด้วย หรือบางกรณีต้องการให้เป็นธรรมชาติก็จะให้หินก็ได้  มีความสวยงามอาจจะเสริมด้วยหญ้าให้ดูกลมกลืน

                

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช