การฝึกอบรมและสอนนกหงส์หยกพูด

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                สำหรับ การฝึกนกหงส์หยก นั้น  เป็นการสั่งสอนและอบรมให้สามารถอยู่กับเราได้  และช่วยให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเรา  ที่สำคัญคัญการฝึกให้พูดเป็นความสามารถที่นกหงส์หยกเรียนแบบคำพูดของคนเรานั้นทำให้  เป็นนกที่มีความน่ารัก  สำหรับขั้นตอนเราต้องจัดการเบื้องต้นก่อนดังนี้
                สถาณที่ : สถาณที่มีความสำคัญในการฝึกอบรม  เพราะว่าการฝึกฝนที่ดีนั้นเราต้องทำการฝึกฝนระหว่างนกที่เราต้องการฝึเพียงตัวเดียว  และตัวเรา  ไม่สมควรที่จะมีเงียบอื่นๆที่รบกวน  หากเราอยู่ห้องควรปิดทีวี  วิทยุ เสียงอื่นๆ  ให้เงียบที่สุด  และที่สำคัญควรที่ความปลอดภัยจากสัตว์ชนิดอื่นๆ  เพื่อไม่ให้รบกวนในขณะที่ทำการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ปสิธิภาพ  เพราะป้องกันความเครียดและความสับสนของนกเอง  การวางแนในการอบรมด้วย  เพื่อสามารถที่จะกำหนดเป้าหมายได้
                สร้างความคุนเคย : เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก  เริ่มด้วยการที่จับตัวนกเอง  เริ่มแรกอาจจะมีความหวาดกลัวได้  ให้สามารถที่จะนอนลงในมือเราได้  พร้อมด้วยการป้อนนกอาหารที่เขาชอบ  ทำการลูบที่ตัวด้วยความอ่อนโยนและนิ่มนวน  เล่นกับเขา  หลังจากนั้นหากเขาอยู่ในกรงพยายามใช้นิ่วจองเรานั้นให้เขาเกาะบ่อยๆ หรือว่าหากิ่งไม้ที่มีให้เกาะ  เพื่อสร้างความคุ้นเคย ต้องระวังด้วย  บางทีอาจจะดูเหมือนเชื่องที่มาเกาะตามตัวเรานั้น  อาจจะทำให้บินหนีเราได้  ควรที่จะหาห้องในการอบรมเพื่อไม่ให้เขานี้เราได้ได้
              ในการอบรมแต่ละครั้งนั้นต้องมีการตั้งเป้าหมายเสียก่อนว่าเราจะทำอะไร  ให้นกหงส์หยกนั้นทำตามได้  และควรมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของเขาด้วย  การทำอะไรง่ายๆเสียก่อน  การให้เขามอบ  การให้เขาอ้าปาก เป็นต้น  เมื่อฝึกไปนานๆ  เราจะรู้และคุ้นเคยกับเขา  ซึ่งนำพาไปสู่ขั้นตอนการฝึกอื่นๆ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากการกระทำที่ง่ายๆ เสียก่อนเสมอ
              ยกตัวอย่าง  ใช้คำสั่งว่า “ขึ้น”  แล้วให้มาที่แขนเรา โดยเอาแขนไว้รับ  พยายามทำให้เขากระโดนขึ้นมาที่แขนให้ได้  หลังจากนั้นก็พยายามให้อาหารเขาเพื่อเป้ฯการตอบแทนที่ทำตาม
             การอบรมทุกครั้งที่สำคัญคือการติดตามผลงานหรือว่าความก้าวหน้าในการอบรมในแต่ละครั้งด้วย  เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการฝึก  เราจะได้ทราบในการดำเนินขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม
                การฝึกให้พูด
              อายุที่เริ่มต้นในการพูดนั้นควรที่จะ 6 สัปดาห์เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกให้พูด  ต้องมีความตั้งใจในการฝึกฝนเพราะว่าการสอยพูดไม่ไช่เรื่องง่ายๆ  และอาจจะเป็นไปตามที่เราสอนหรือไม่ควรที่จะติดตามและต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก  การฝึกสอนพูดนั้นต้องไม่มีอะไรและเสียงที่ทำให้รบกวนและสับสน และต้องสร้างความคุ้นเคยกับตัวเราก่อน  นกหงส์หยกมีความทรงจำอันยอดเยี่ยม  เขาสามารถที่จะจดจำในสิ่งที่เราสอนได้ไม่ยาก  ควรที่จะให้การสนุบสนุนให้เมื่อพวกเขาทำตามจะเป็นแรงผักดันที่ดี
                เริ่มแรกของการสอนนั้น  ควรใช้คำที่ง่ายๆ  อย่างเช่นคำที่เป็นคำเดี่ยวๆ ก่อน  อาจจะเป็นชื่อของเขาเลยก็ได้  ต้องจำเสียงที่เขาร้อยแล้วเราเรียรแบบเสียงนั้นให้ออกมาเป็นคำพูด  โดยการฝึกนั้นควรให้คำเดียว  เสียงระดับเดียว    เขาจะต้องได้ยินเสียงนั้นซ้ำๆ  หลายครั้ง  อาจจะต้องเป็นเดือน  หรือว่าหลายเดือนเราต้องมีความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก
                การเรียบแบบเสียงนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเราเสมอไปอาจจะเป็นเสียงอย่างจากคนอื่นที่สอน  รวมไปถึงเสียงที่มาจากสิ่งอื่นๆ  อย่างเช่น  เสียงตีเหล็ก  เสียงไสไม้  เสียงดังของมือถือ  เสียงกริ่ง  รวมไปถึงสัตว์ชนิดอื่นๆด้วย 
                ฝึกอื่นๆ
                เราสามารถที่จะฝึกอย่างอื่นๆได้เนื่องด้วย  นกหงส์หยกเป็น  นกที่มีความฉลาดมาก  อาจจะฝึกให้เล่นเกมได้  อย่างเช่นการเรียกของเขาให้มาเกาะที่มือ
                โปรดทราบว่าการฝึกนั้นจำเป็นต้องใช้เวลา  และการฝึกในแต่ละครั้งควรใช้เวลาที่จำกัดไม่ทรายที่จะฝึกนานจนเนไปเพราะจะทำให้นกเครียดและไม่ยอมรับการฝึกได้  ส่งผลทำให้ไม่สำเร็จในการฝึก  ซึ่งควรจะฝึกในแต่ละครั้ง 10 – 15 นาทีเท่านั้น  หากอยากฝึกมาอีกก็ควรที่จะเว้นไว้สัก   2 – 3 ชั่วโมงต่อครั้งก่อน
                สิ่งที่สำคัญสำหรับการสอนพูดคือ  จะตั้งใช้คำนั้นๆ  สั้นๆ  และ  การพูดซ้ำบ่อยๆ   หากจะได้ผลมากยิ่งขึ้นนั้น  ควรที่จะนำมาออกนอกกรง แล้วพูดอยู่ไกล้ๆ  พูดซ้ำๆ ในคำที่ต้องการ  จนกว่านกหงส์หยกจะพูดตามได้  หลังจากนั้นจึงสามารถที่จะใช้วลีอื่นๆต่อไปได้  และสิ่งที่สำคัญคือต้องมีความอดทนและใจเย็นมากๆ