การผสมพันธุ์นกหงส์หยก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

            ช่วงเวลาของการผสมพันธุ์นกหงส์หยกนั้นขึ้นอยู่กับว่าในสภาพแวดล้อมแบบไหนบ้าง  อย่างเช่นที่ออสเตรเลีย  อาจจะมีการผสมพันธุ์ในระหว่างเดือน  มิถุนายน ถึง สิงหาคม  จะเป็นช่วงที่มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี  หรือว่าช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิก  บ้างครั้งก็เป็นฤดูหนาวก็ได้  ในช่วงนี้เขาจะอยู่เป็นคู่  ตัวผู้จะติดตามตัวเมียไปในช่วงหนึ่งและสดงความรัดที่มีให้  การวางไข่นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำรัง  มันอาจจะวางที่เหมาะสมเช่นภายในโพรงต้นไม้  หรือว่าบริเวณที่สูง  การวางไข่จะทำในช่วงสลับกันจนครบ  หรือว่าวางทุกวัน จะไม่ออกครั้งเดียวหมด หากรู้สึกว่าที่รังนั้นมีความไม่ปลอดภันเกิดขึ้นแล้วพ่อและแม่จะกินไขตัวเอง

                ลักษณะไข่ของนกหงส์หยก  โดยปกติจะเป็นสีขาว  ขนาด 1 – 2 เซนติเมตร  จำนวน 4 – 6 ต่ออการออกไข 1 ครั้ง  มีการกกไข่สับเปลี่ยนระหว่างตัวผู้และตัวเมีย  โดยใช้เวลาในการกกข่นาน 18 – 21 วัน  จะฟักออกเป็นตัวออกมานั้นใช้ระยะเวลาที่ไม่นาน  หลังจากนั้นก็จะหาอาหารป้อนลูกของมันที่ปาก

การพัฒนาการ

                ในช่วงแรกที่เกิดนั้นแม่จะต้องมีหน้าที่ให้ความอบอุ่นกับลูกน้อยๆ  ช่วงแรดนั้นตาอาจจะยังปิดอยู่  และเริ่มลืมตาได้ใน 7 – 10 วัน แล้วขนก็จะเริ่มขึ้นให้เห็นได้แล้ว  ในสัปดาห์ที่ 3 ในสัปดาห์ที่ 5 จะเป็นวันที่เริ่มกระพือปีกของเขาได้แล้ว  ดังนั้นลูกนกก็จะเริ่มฝึกบิน  แล้วสามารถที่จะร้องได้เสียงดังขึ้น

การกลายพันธุ์ของสี
                นกหงส์หยกจะมีสีที่เป็นพื้นฐานทั้งหมด  กลุ่ม  สีฟ้า เทา ขาว  และสีเหลือง เขียว  และในปัจจุบันมี 32 สายพันธุ์

การเลือกพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์ : ตามที่เห็นสมควรนั้น  จะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  ควรเลือกที่มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าจะช่วยให้เขาทั้งคู่นั้นผสมพันธืกันง่ายและเร็วกว่า  และหากต้องการสีที่หลากหลายควรที่จะศึกษาเรื่องพันธุกรรมของนกหงส์หยกด้วย  นกที่มีความพร้อมนั้นจะมีความสดใส  ร่าเริงที่ดี
                สถาณที่ : สำหรับกรงที่ใช้ในผสมพันธุ์นกหงส์หยกนั้น  ควรที่จะมีขนาด 70 * 40 เซนติเมตร  มีความสูง 40 เซนติเมตร  พอที่ให้อยู่อาศัยสองตัวได้  ด้านพื้นนั้นไม่ให้ใช้ตะแกรง  ควรเป็นกระดาษาหนังสือพิมพ์วางไว้ด้านล่างแทน  หากเป็นขี้กบก็ได้เพราะว่าจะเอาไว้สำหรับวางไข่นั้นเอง  เขาชอบขี้กบจากไม้สนนะ  ควรตกแต่งไม้ที่เป็นธรรมาชาติเข้าไปด้วย อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  และสามารถถูกแสงแดดในช่วงเช้าได้
                อาหาร : สำหรับอาหารนั้น  ควรพวกผักประจำทุกวัน  พวกแครรอทที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  น้ำควรที่จะมีอย่างต่ำสองขวด  เพื่อลูกนกโตระดับหนึ่งสามารถที่จะกินเองได้ควรวางไว้ต่ำๆ  ตรวจสอบน้ำอย่างสม่ำเสมอ
                สภาพแวดล้อม : ควรที่จะผสมพันธุ์ด้วยกันหลายคู่ 2 – 3 คู่เพราะว่าเป้นการช่วยให้มีความกระตือรือร้นในการผสมพันธุ์  และเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดหางคู่ใดคู่หนึ่งไม่ผสมพันธุ์กัน  เราก็จะยังมีคู่อื่นๆอีก  ช่วงเวลาอาจจะแล้วแต่สถาะภูมิอากาศนั้นๆ  อุณหภูมิที่เหมาะสม 18 – 24 องศาเซลเซียสกำลังดี  เขาต้องการแสงแดดแต่ไม่ไช่โดยตรง  เป็นแต่แสงที่ส่องผ่านกรงส่วนหนึ่งและมีหลังคาบัง  หากเป็นตอนดลางคืนอาจจะใช้หลอดไฟช่วยในการสร้างเสริมวิตามินดี  ต้องมีความสะดวกสบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก  และความสะอาดที่ดีด้วย
                การดูแลไข่ :  หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดอจงไขให้ทำความสะอาดมือก่อนทุกครั้ง  เพราะว่าแบททีเรียบางชนิดสามารถที่จะทะลุเปลือกไข่ได้  และทำให้ลูกนกไม่สมบูรร์และตาย  ไข่ควรจัดให้เป็นระเบียบว่างอย่างเหมาะสม  ปกติแล้วไขฟองแรกจะฟักออกมาเป็นตัวและฟอฝสุดท้ายห่างกันมาก  ควรที่จะดูแลไม่ให้ฟองสุดท้ายถูกกระทบได้  ในช่วงของการกกไขบางครั้งแม่จะไม่ยอมห่างไปไหนเลย  เราอาจะเอาอาหารวางไกล้ๆ 
              นกก็จะเริ่มวางไขทุกๆวัน  บางครั้งอาจจะถึง 8 ฟอง ระยะเวลาในการฟักนั้นไม่แน่นอนบางที่อาจจะห่า ง 2 – 3 วันในการฟักของแต่ละฟองเป็นเรื่องปกติ  ไม่ไช่ไข่เสีย  การควรสอบสามารถที่จะนำไฟฉายเพื่อส่องเข้าไปในไข  จะสามารถเห็นตัวอ่อนที่อยู่ภายในไข่ได้  และสามารถเห็นการเต้นของหัวใจ
                การดูแลลูกนก : เมื่อลูกนกครอดออกมาอาจะทำการป้อนด้วยอาหาร  ให้ใช้ไม้จิ๋มฟันเพื่อทำการป้อน  โดยปกติพ่อนกจะเป็นผู้ให้อาหารลูกนกด้วย  จนกว่า 5 – 6 สัปดาห์ลูกนกก็จะสามารถหากกินเองได้  อยากให้ลูกนกเชื่องและคุ้นเคยกับเราอาจจะใช้เวลา 10 นาทีจับและเล่น   ด้วยมือที่สะอาดในลูกนกอายุ 2 สัปดาห์ขึ้นไป  ในระหว่างนี้ไม่ควรใช้หลอดไฟที่สว่างไปเพราะว่าเป้นอันตรายต่อตาลูกนกได้  ที่พื้นของกรงควรมีความนุ่มพอสมควรเพราะว่าอาจจะทำอันตรายลูกนกได้  เราควรมั่นใจว่าลูกนกสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก่อนที่จะแยกออกจากพ่อและแม่
ปัญหาการผสมพันธุ์
                ไม่ออกไข่ : อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของร่างกายอย่างเช่นนกยังไม่มีอายุ 1 ปี  รวมไปถึงการไม่ยอมผสมพันธุ์  และในบางครั้งนกออาจจะมีความตกใจในหารวางไข่ครั้งแรก  เราอาจจะทำการปิดกรงให้เหลือสัก 1 ด้านแล้วสังเกตดูสักระยะ
                ไข่ไม่สมบูรณ์ : อาจจะเกิดจากที่แม่นกนั้นขาดแคลเซียมไม่เพียงพอ  ในการที่จะสร้างเปลือกไขที่แข็งแรงจะให้ไข่แตกได้ง่าย  และยังมีแร่ธาตุที่เหมาะสม  วิตามินด้วย  และอาจจะแตกหรือว่าโดนเจาะได้ง่ายจากเล็บแม่นก  หรือว่าพี่ใหญ่ที่คลอดออกมาก่อน
                ลุกนกไม่ยอมกินอาการ : บางทีอาหารที่เราให้อ่จจะไม่ถูกปาก  ควรที่จะหาสูตรสำหรับลูกนกโดยเฉพาะ  โดยการใช้ไม้จิ้มฟัน  ช่วยในการให้อาหาร  และการที่นำเอาลูกนกจากครอกอื่นๆ  มาเลี้ยงด้วยกันจะช่วยกระตุ้นในการกินอาหารได้
                ลูกนกได้รับบาดเจ็บ : อาจจะเกิดจากพ่อและแม่นกเอง  บางครั้งแม่นนกอาจจะถอดขนลุกนกเองเพราะว่าขาดไอโอดีน  เราควรหยดที่น้ำให้เกินหรือว่าผสมอื่นๆให้กิน  เพราะว่าต้องมั่นใจเรื่องสารอาหารให้ครบถ้วนด้วย