การดูแลสุขภาพกระต่าย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การดูแลสุขภาพกระต่าย

                การดูแลสุขภาพกระต่ายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้  เพราะว่าเมื่อกระต่าอยู่กับเราแล้ว  เราต้องรักและมั่นตรวจสอบสุขภาพที่แข็งแรงให้กับสัตวืเลี้ยงของเรา  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะเจ็บป่วย  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ  รวมไปถึงการรักษาหากมีอาการป่วยแล้ว  ในการเฝาสังเกตอาการ
                การฉีดวัคซีนกระต่ายเป็นการป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นไดอย่าเงช่นการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส VHD  ประจำทุกๆ ปี และการฉีดป้องกันโรค Myxomatosis ทุกสองปี  เป็นการฉีดที่มีความจำเป็นเพราะว่ามักจะเกิดกับกระต่ายของเราบ่อยๆ  และอาจจะมีวัคซีนอย่างอื่นอีกตามคำแนะนำของสัตวแพทย์
                ไวรัส VHD เป็นไวรัสที่มีอันตรายเป้นอย่างมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายของเราตายได้ง่ายๆ  โรคนี้สามารถที่จะแพร่กระจายไปยังตัวอื่นๆ ได้  อย่าเงช่นอาหารที่ปนเปื้อน  ที่นอน  กรง ต่างๆ  เหล่านี้สามารถที่จะกระจายไปยังตัวอื่นๆได้  หมัดก็สามารถที่จะเป็นพาหะได้เช่นกัน  อาการที่เกิดจะมีลักษณะอัมพาต  หายใจไม่สะดวก  น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว  ส่งเสียงร้อง  กระต่ายมักจะตายภายใน 12 -36 วัน สามารถป้องกันได้ก้วยดารฉีดวัคซีน  แต่ไม่มีทางรักษาได้
                โรค Myxomatosis เป็นโรคทีเกดจากเชื้อไวรัสสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังตัวอื่นๆ  ด้วย  ยุง  หมัก  เป็นพาหะนำโรค  ส่วนใหญ่มักจะตายภายใน 2 สัปดาห์  อาการของโรคน้ำตา  น้ำมูกไหล  รุนแรงอาจจะทำให้ตาบอดอวัยวะเพสบวม  เป็นโรคที่ร้ายแรงและทำให้กระต่ายมีความทุกข์ทรมานอย่างมาก  ควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
                ไรและหมัด  เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก  สามารถที่จะอาศัยอยู่กับสถาพแวดล้อมที่เหมาะสม  และยังเป็นพาหะนำโรคต่างๆ  มายังกระต่ายของเราได้อีกด้วย  บางครั้งเกิดอาการัคนที่รุนแรงมาก  จะทำให้เกาเป็นแผล  ส่วนใหญ่จะพบบริเวรด้านหลังและด้านข้างของกระต่าย  ยังสามารถที่จะกัดคนได้อีกด้วยและคันมาก  เราสามารถที่จะกำจัดพื้นที่อาศัยของมันด้วยการใช้สเปรย์ฉีดบริเวณต่างๆที่กระต่ายอาศัย  อาการคันที่กระต่ายเกานั้น  เมื่อเป็นแผลอาจะนำไปสู่การติดเชื้อโรคอื่นๆได้  หากเกิดรุนแรงขึ้นทำให้เป็นโรคผิวหนังที่รุงแรงและเป็นหนอง  หากคันที่หูอาจจะเป็นแผลที่หูและสามารถเข้าไปทำลายชั้นหูต่างๆไ ด้อีก  ควรทำความสะอาดหูบ่อยๆ  และยังมีปรสิตอื่นๆ  อย่างเช่นพายาธิ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช