ประโยชน์ของกระต่าย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มากมาย  พอจะสรุปได้ดังนี้คือ

 

                1. กระต่ายให้ความเพลิดเพลิน  การเลี้ยงกระต่ายในประเทศส่วนมากเป็นการเลี้ยงไว้ดูเล่น  เพื่อความเพิดเลิน  เนื่องจากกระต่ายเป็นสัวต์ที่น่ารัก  เลี้ยงง่าย  กินอาหารได้เกือบทุกประเภท  ทำให้มีผู้นิยมเลี้ยงกระต่ายกันมากขึ้น  เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  กระต่ายจะเป็นเพื่อนเล่นในยามที่คุณเงาได้  ซึ่งมักจะทำให้คุณมีสุขภาพจิตดีขึ้น  กระต่ายยังช่วยทำให้เด็กๆ  มีนิสัยรักสัตว์  มีความเมตตาปราณีต่อสัตว์  และรู้จักความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูกระต่าย  ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

  

                2.ประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระต่ายเป็นสัตว์ขนาดเล็ก  เลี้ยงง่ายโตเร็ว  ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว  กายวิภาคและสรีระวิทยาของกระต่ายไม่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆมากนัก  จึงนิยมใช้กระต่ายในการศึกษาทดลอง  และงานวิจัยต่างๆ  ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  เช่น

 

                2.1 ใช้ในการเรียนทางสัตววิทยา  โดยการผ่ากระต่ายเพื่อศึกษาโครงกระดูกกล้ามเนื้อ  อวัยวะภายใน  เส้นเลือด  และเส้นประสาท

 

                2.2 ใช้ศึกษาฤทธิ์ของยาต่างๆ  ก่อนที่จะนำใช้ในคน

 

                2.3 ใช้ทดสอบความปลอดภัยของยา  วัคซีน  และเครื่องสำอาง

 

                2.4 ช่วยในการวินิจฉัยโรค  โดยฉีดเชื้อเข้ากระต่ายแล้วสังเกตอาการเช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  เป็นต้น

 

                2.5 ผลิตชีวภัณฑ์ต่างๆ  เช่น  แอนติบอดี (antibody) เอวินิฉัยโรคสารเร่งการแข็งตัวของเลือด  และเอนไซม์ (enzyme)  ที่ใช้การวินิฉัยโรคต่างๆ

 

                2.6 ฬช้ตรวจการตั้งครรภ์  โดยอาศัยหลัการที่ว่า  ปัสสาวะของสตรีมีครรภ์เมื่อฉีดเข้ากระต่ายตัวเมีย  จะกระตุ้นเหนี่ยวนำให้เกิดการตดใข่

 

                2.7 ใช้ในงานวิจัย  เช่น  การฝากย้ายตัวอ่อนสัตว์ (Embryo Transfer) มิการทดลองทำได้สำเร็จในกระต่ายเป็นสัวต์ชนิดแรก

 

                3. เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร กระต่ายเป็นสัวต์เลี้ยงง่าย  ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วใช้เนื้อที่น้อย  กินอาหารได้หลายชนิด  และสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้ดีกว่าสัตว์กระเพราะเดียวกัน  เช่น  สัตว์ปีก  และสุกร  เหมาะสำหรับการเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร

 

 

 

คอมเมนต์  

 
game
+4 #4 game ๒๕๕๗-๐๑-๑๗ ๑๘:๕๓
น่ารักจรุงเบยยะ แต่ค่าเพื่อ.... .(สงสัย ตอบด้วย) :-* :D :lol: :-) ;-) 8) :-| :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :P :roll: :sigh: :zzz
อ้างอิง
 
 
พำพะถำพุะ
+8 #3 พำพะถำพุะ ๒๕๕๖-๑๐-๒๓ ๑๑:๔๖
ทำไมบางข้อถึงต้ องฆ่า :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
อ้างอิง
 
 
WorWar
+6 #2 WorWar ๒๕๕๖-๑๐-๐๔ ๑๘:๓๒
Ho!! กระต่ายน่ารักจั :-)
อ้างอิง
 
 
รู้นิดหนึ่ง
+1 #1 รู้นิดหนึ่ง ๒๕๕๖-๐๙-๑๔ ๑๓:๐๙
:-x :-x
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช