ความแตกต่างระหว่างกระต่าบบ้านและกระต่ายป่า

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 ความแตกต่างระหว่างกระต่าบบ้านและกระต่ายป่า

                กระต่ายที่เลี้ยงกันส่วนใหญ่นั้นเป็นกระต่ายบ้าน (Domestic Rabbit) จัดยอยู่ใน Genus Oryctolagus ซึ่งสืบเชื้อยสายมาจากบรรพบุรุษของกระต่ายบ้านที่เคยอยู่ในป่ามาก่อนโดยคนนำมาเลี้ยง  ส่วนกระต่ายป่าที่พบในประเทศไทย (siamose hare) จัดอยู่ใน Gunus Lepus ซึ่งจะพบได้ทั่วไปทุกภาคยกเว้นภาคใต้  ทั้งกระต่ายบ้านและกระต่ายป่าที่พบในประเทศไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์ดังนี้

  

                กระต่านบ้าน         :  Oryctolayus cuniculus

 

                กระต่ายป่า            : Lepus peguensis (Blyth,1855)

 

                ชื่อพ้อง                   :  Lepus siamensis (Bonhote,1902)

 

กระต่ายบ้าน

กระต่ายป่า

1. ตัวเล้กลำตัวสั้น

1. ตัวใหญ่ ลำตัวยาว

2. ขาสั้น  วิ่งได้เร็วไนระยะสั้น

2. ขา  ยาว  วิ่งได้เร็วและทน

3. ขนไม่เปลี่ยนสีตามฤดูกาล

3. ขนเปลี่ยนสีตามฤดูกาล

4. ตั้งท้อง 29 – 35 วัน

4. ตั้งท้อง 36 – 40 วัน

5. ลูกแรกเกิดไม่มีขนและยังไม่ลืมตา

5. ลูกแรหเกิดมีขนและลืมตาได้

6. ลุกเฉลี่ยครอกละ 6 – 8 ตัว

6. ลูกเฉลี่ยครอกละ 2 – 5 ตัว

7. มีโครโมโซม 22 คู่

7. มีโครโมโวม 24 คู่

 

 ที่มา : จากเอกสารฉบับหนึ่ง ไม่แน่ชัด

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช